Eetikakomisjoni liikmeskond

Eetikakomisjoni koosseis õppeaastateks 2017/2018-2018/2019, kinnitatud rektori 21.09.2017.a käskkirjaga nr 1-4/50.
Koosseis:

Esimees

Õilme Siimer

õppejõud- assistent 6711 731 oilme.siimer@ttk.ee
Sekretär Ene Kotkas õppejõud-õpetaja 6711 726 ene.kotkas@ttk.ee
Liige Kristiina Puura õppetööjuht 6711 760 kristiina.puura@ttk.ee
Liige Marina Kopti õppejõud-assistent 6711 739 marina.kopti@ttk.ee
Liige Kateriina Rannula õppejõud-õpetaja 6711 726 kateriina.rannula@ttk.ee
Liige Diana Sokolova üliõpilane