Eetikakomisjoni liikmeskond

Eetikakomisjoni koosseis õppeaastateks 2014/2015-2016/2017, kinnitatud rektori 04.09.2014.a käskkirjaga nr 1-4/20.
Koosseis:

Esimees

Õilme Siimer

õppejõud- assistent 6711 731 oilme.siimer@ttk.ee
Sekretär Ene Kotkas õppejõud-õpetaja 6711 726 ene.kotkas@ttk.ee
Liige Pille Javed õppejõud-lektor 6711 709 pille.javed@ttk.ee
Liige Marina Kopti õppejõud-assistent 6711 739 marina.kopti@ttk.ee
Liige Kateriina Rannula õppejõud-õpetaja 6711 726 kateriina.rannula@ttk.ee
Liige Karena Panksep üliõpilane