Korraliste koosolekute toimumise ajad

Eetikakomisjoni korraliste koosolekute ajad ja teemad 2016/2017. õppeaastal:

06.09.2016    Eetikaalase rakendusuuringu taotluse täiendamine.
18.10.2016    Uue tööplaani koostamine ja eetikapäeva ümarlaua ettevalmistamisega seotud küsimused.
02.11.2016    Rahvusvahelise Nädala raames läbiviidav eetikapäeva ümarlaud.
29.11.2016    Eetikaalase rakendusuuringu vahekokkuvõtete tegemine. Jooksvad küsimused.
24.01.2017    Rakendusuuringuga seotud küsimused.
14.03.2017    Rakendusuuringuga seotud küsimused.
16.05.2017    Kokkuvõtete tegemine eetikakomisjoni tööst.


Eetikakomisjoni korraliste koosolekute ajad ja teemad 2015/2016 õppeaastal:

22.10.2015    Rahvusvahelise nädala raames tähistatava eetikapäeva ümarlauaga seotud küsimused.
10.11.2015    Ümarlaua tulemuste arutelu.
12.01.2016    Rakendusuuringuga seotud küsimused.
15.03.2016    Rakendusuuringuga seotud küsimused.
17.05.2016    Kokkuvõtete tegemine 2015/2016. õppeaasta tööst.