Kvaliteeditöörühma koosseis

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kvaliteeditöörühm on kinnitatud rektori 23.07.2015. a käskkirjaga nr 2-1/14-1 alljärgnevas koosseisus:
1. rektor Ülle Ernits,
2. õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa,
3. farmatseudi õppekava õppejõud-assistent  Helve Kirm,
4. elukestva õppe keskuse juhataja, keeleõppe koordinaator-õpetaja Siret Piirsalu,
5. Kohtla-Järve str.üksuse õppejõud-assistent, õppetöö koordinaator Olesja Zeel,
6. optometristi õppekava õppejõud-õpetaja  Merle Väljari,
7. tegevusterapeudi õppekava juht, õppejõud-lektor  Hanna-Maria Põldma,
8. õenduse õppetooli õppejõud-õpetaja Mai Kuum,
9. õppeosakonna juhataja Jaana Sepp,
10. õppeosakonna õppekvaliteedijuht Kristiina Pullerits,
11. tervishariduse keskuse juhataja-lektor Silja Mets-Oja,
12. kutseõppe osakonna juhataja Piret Tamme,
13. üliõpilas- ja õpilasesinduse liige Katarina Polovintšuk.

 „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kvaliteeditöörühma töökord“ punkti 3.2 kohaselt kinnitati kvaliteeditöörühma liikmed rektori käskkirjaga kolmeks õppeaastaks.