Nõuandev kogu

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõuandva kogu koosseis

Kinnitatud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori 28.11.2017.a käskkirjaga nr 1-4/60.

Esindaja Asutus
Ülle Ernits Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Ulvi Kõrgemaa Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Ave Perve Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Triin Rootalu Eesti Ämmaemandate Ühing
Terje Bachmann Eesti Tegevusterapeutide Liit
Anneli Kannus
Gerli Liivet (asendusliige)
Eesti Õdede Liit
Agnes Lill Eesti Optometristide Selts
Kaidy Aljama Eesti Tervisedenduse Ühing

 

Nõuandva kogu esimene istung toimub 17.jaanuaril 2018.a.