Rahvusvahelised koostööprojektid ja – lepingud

Kõrgkooli visioon näeb ette, et kõrgkool on pidevalt arenev, siseriiklikult ja rahvusvaheliselt võrgustunud organisatsioon, kus koostöös sise- ja välispartneritega ning õppijaid kaasates lahendatakse aktuaalseid probleeme.
Kõrgkool on oluliste rahvusvaheliste kõrghariduse ja erialaorganisatsioonide liige.
 
Vastavalt kõrgkooli arengukavale 2017-2021  jätkatakse koostööd EL-i liikmetega ja laiendatakse koostööd kolmandate riikidega, osaletakse rahvusvahelistes kõrghariduse ja erialavõrgustikes ning rahvusvahelistes projektides  eesmärgiga arendada õppekavasid ning suurendada üliõpilaste ja õppejõudude mobiilsusvõimalusi.

Rahvusvaheliste koostööprojektide nimistu leiate vasakul paiknevast menüüst.

 • Eve Epner

  Eve Epner

  Välissuhete juht

  • eve.epner@ttk.ee
  • 671 1713
  • 104