Tervist ei ole võimalik üheselt defineerida

WHO defineeris 1948. aastal tervist kui täielikku füüsilise, sotsiaalse ja vaimse heaolu seisundit, mitte ainult kui haiguste ja puuete puudumist. Kuigi on kümneid erinevaid definitsioone, ollakse siiski kokku lepitud, et tervis on multidimensionaalne, sotsiaalse, füüsilise ja psühholoogilise heaolu muutuv seisund, mis põhineb tegutsemisvõimel, eneseteostusvõimel ja elu mõtte tunnetusel.  

TAI veebiprojekt Terviseinfo kirjeldab tervist aga mitmemõõtmelisena. See sisaldab endas mitte ainult füüsilist heaolu (positiivne kehatunnetus, haiguse puudumine) ja psühholoogilist heaolu (rõõm, õnnetunne, rahulolu), vaid ka tegutsemisvõimet, eneseteostusvõimet ja elu mõtte tunnetust. Tervis ei ole elamise eesmärk, vaid igapäevase elu vahend. See on positiivne mõiste, mis toonitab sotsiaalseid ja individuaalseid ressursse ning füüsilisi võimeid.

www.terviseinfo.ee/tervise-edendamine/uldpohimotted