Ühised vene erialakeele tunnid

20. november-14. detsember 2018. a toimuvad Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Sisekaitseakadeemia​ ja Tallinna Tehnikakõrgkool​i koostöös vene erialakeele tunnid. 

Kolme kõrgkooli õppurid puutuvad praktikal ja tööelus kokku venekeelsete klientidega ja peavad vene keeles suhtlema. Õppetöös õpitakse venekeelset sõnavara ja väljendeid järgmistel teemadel: esmaabi ja selle osutamine, reageerimine kriisiolukorras ja raske kliendiga suhtlemine. Ühisõpe aktiveerib üliõpilasi omavahel vene keeles suhtlema, parendab koostööoskusi ja annab võimaluse harjutada tööelus ettetulevate situatsioonide lahendamist vene keeles.


Pildil: õppetöö Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli aulas