ÜHTNE TAGASISIDE- JA MONITOORINGUSÜSTEEM (TMS)

Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Kõrgem Kunstikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja SA Teadlik Valik sõlmisid koostöölepingu Eesti kõrgkoolide ühtse tagasiside- ja monitooringusüsteemi  (TMS) asutamiseks, haldamiseks, kasutamiseks ja arendamiseks  27.novembril 2007.

Ühtne, Eesti kõrgkoolidele ja teistele õppeasutustele liitumiseks avatud veebipõhine küsitluskeskkond põhineb TMS-i asutajate osalusel projekti "Kvaliteedisüsteemide arendamine rakenduskõrgkoolides" raames välja töötatud tarkvaral ja TMS-i alusmudelil.