Üliõpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord

 

Üliõpilaste ja õpilaste palgatöö õppetöö osana arvestamise kord Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis(sh taotluse vorm)

 

KINNITATUD
Kõrgkooli nõukogu
17.02.2009. a
otsusega nr 2.1
MUUDETUD 18.05.2010 otsusega nr 2.1

ÜLIÕPILASTE JA ÕPILASTE PALGATÖÖ ÕPPETÖÖ OSANA ARVESTAMISE KORD TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLIS

1. Üldsätted
1.1. Käesolev kord reguleerib Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkooli) üliõpilaste ja õpilaste palgatöö arvestamist õppekava osana.
1.2. Üliõpilaste ja õpilaste palgatööks nimetatakse tööd, kus kõrgkoolis õppiv üliõpilane või õpilane töötab vastaval õpitaval kutsealal töölepingu alusel.
1.3. Üliõpilase ja õpilase palgatöö arvestamise eelduseks on kutseala esindaja juhendamise olemasolu töökeskkonnas, kehtiv tööleping ja õpilasel lisaks vähemalt kuue kuuline töötamise kogemus antud organisatsioonis.
1.4. Üliõpilaste palgatöö õppekava osana arvestamise piirmäär on kuni 20 EAP ehk 560 tundi.
1.5. Õpilaste palgatöö õppekava osana arvestamise piirmäär on 10 AP ehk 10. Õppenädalalt (ÕN) ehk 400 tundi.
1.6. Üliõpilaste palgatöö õppekava osana arvestatakse üks kord nominaalse õppeaja jooksul diplomieelsel praktikal, v.a ämmaemandate õppekava praktika, kus arvestatakse praktika palgatöö osana alates IV kursusest.
1.7. Õpilaste palgatöö õppekava osana arvestatakse üks kord nominaalse õppeaja jooksul.
1.8. Palgatöö arvestamist õppekava osana taotleb üliõpilane või õpilane vastavalt Tallinna
Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilase ja õpilase palgatöö arvestamise õppekava osana kinnitatud taotlusele.
1.9. Palgatöö arvestamise õppetöö osana otsustab kõrgkoolipoolne juhendaja.
2. Palgatöö arvestamine
2.1. Hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne praktikat esitab palgatööd õppekava osana arvestada sooviv üliõpilane/õpilane praktika kõrgkoolipoolsele juhendajale taotluse kahes eksemplaris.
2.2. Hiljemalt 20 (kakskümmend) kalendripäeva enne praktika algust annab kõrgkoolipoolne juhendaja vastuse üliõpilase/õpilase taotlusele, fikseerides otsuse taotlusel. Taotluse üks eksemplar jääb üliõpilasele/õpilasele ja teine juhendajale.
2.3. Praktika hindamine toimub kõrgkoolipoolse juhendaja poolt praktika lõpuseminaris esitatud dokumentatsiooni alusel.
2.4. Kõrgkoolipoolse juhendaja eitava vastuse korral sooritab üliõpilane/õpilane praktika vastavalt praktikakorraldusele õppetoolis/osakonnas.
3. Üliõpilaste ja õpilaste poolt esitatav palgatöö arvestamise dokumentatsioon
3.1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaste ja õpilaste palgatöö arvestamise õppekava osana taotlus.
3.2. Õppetoolis/osakonnas kehtiv praktika dokumentatsioon.