Akadeemia Nord

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Akadeemia Nord vahelise koostöö eesmärgiks on luua ja arendada kahe õppeasutuse vahel koostööd läbi selleks loodava koostöövõrgustiku, et võimaldada õppijatele olemasolevate ressursside juures rohkem õpiteede valikuid ja tõsta õppeasutustes õppe- ja arendustegevuse tulemuslikkust ning toetada selle kaudu õppijate konkurentsivõimet nii koolitus- kui tööturul.

Koostöövõrgustiku sisu on:
• vastastikuse õppeteenuse osutamine;
• ühiste arendusprojektide algatamine ja teostamine nii siseriiklikult kui rahvusvaheliseslt;
• ühine osalemine rahvusvahelistes programmides ja EL projektides;
• õppimisvõimaluste tutvustamine.

Leping sõlmiti 24. mail 2005. aastal kehtivusega 3 aastat.
Akadeemia NORD veebileht.