Atesteerimiskomisjoni koosseis

Rektori 04.03.2021. a käskkirjaga nr 2-1/16/2021 kinnitatud 2021. a atesteerimiskomisjoni koosseis
 
Esimees: Ulvi Kõrgemaa õppeprorektor  
Sekretär: Agnes Pärnamägi personalispetsialist  
Liikmed: Alex Tamm õenduse õppetooli õppejõud-õpetaja  
  Kristi Puusepp õenduse õppetooli juhataja  
  Lilian Ruuben meditsiinitehnilise hariduse keskuse juhataja  
  Marianne Annion õenduse õppetooli õppejõud-lektor  
  Silja Mets-Oja tervishariduse keskuse juhataja