Atesteerimiskomisjoni koosseis

Rektori 05.03.2018. a käskkirjaga nr 2-1/162/2018 kinnitatud 2018. a atesteerimiskomisjoni koosseis
 
Esimees: Ulvi Kõrgemaa õppeprorektor 6711 716
Sekretär: Agnes Pärnamägi personalispetsialist 6711 714
Liikmed: Ülle Tamming meditsiinitehnilise hariduse keskuse õppejõud-õpetaja 6711 724
  Kristiina Didrik tervishariduse keskuse õppejõud-assistent 6711 752
  Silja Mets-Oja tervishariduse keskuse õppejõud-assistent 6711 702
  Vootele Tamme meditsiinitehnilise hariduse keskuse õppejõud-lektor 6711 737
  Kristi Puusepp õenduse õppetooli juhataja 6711 719
  Lilian Ruuben meditsiinitehnilise hariduse keskuse juhataja 6711 721
  Siret Piirsalu elukestva õppe keskuse juhataja, keeleõppe koordinaator - õppejõud-õpetaja  6711 726