03.

Sept

12:00

Avaaktus Kohtla-Järvel

Kohtla-Järve struktuuriüksuse aula (ruum nr 23)