EESTI KÕRGKOOLIDE RAHVUSVAHELISTUMISE HEADE TAVADE LEPE

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ühines 6. detsembril 2007 Tallinnas sõlmitud Eesti kõrgkoolide rahvusvahelistumise heade tavade leppega 16. aprillil 2008.

Eesti kõrgkoole ühendava Kõrgkoolide rahvusvahelistumise heade tavade leppes on määratletud head tavad Eesti kõrgkoolide õppimisvõimaluste tutvustamiseks välisriikides, sisseastumisnõuded Eestis õppida soovivatele rahvusvahelistele üliõpilaskandidaatidele ning kõrgkoolide kohustused seoses rahvusvaheliste üliõpilaste, õppejõudude ja teadlastega. Leppe eesmärk on tagada välismaalastele kvaliteetne õpe, ajakohased töötingimused ja Eestis vajalikud tugiteenused.
Loe Eesti kõrgkoolide rahvusvahelistumise heade tavade lepe