Olukord kõrgkoolis koroonakriisi ajal

                                                  

Tulenevalt COVID –19 nakatumiskordaja tõusust Eestis viib Tallinna Tervishoiu Kõrgkool oma hoonetes sisse järgmised täiendavad reeglid:

 • Juhul, kui kõrgkooli õppehoonetes ei ole võimalik hoida vähemalt 2 meetrist vahemaad ja kontakt kestab üle 15 minuti on maski kandmine 9. septembrist KOHUSTUSLIK.
 • Õppejõud ei ole kohustatud tunni andmise ajal maski kandma, kui on võimalik hoida õppijatega turvalist vahemaad. Selleks palume õppijatel võimalusel jätta esimesed read tühjaks. 
 • Õppuritele on kõrgkooli poolt mask tagatud praktikumi ja laboriruumides, muudel juhtudel kõrgkool maske ei taga ja õppuril tuleb mask endale ise kaasa võtta
 • Töötajatele tagab maski kõrgkool. Eelistada töös digivahendeid. Töötajate vahetud tööalased kohtumised eelnevalt kokku leppida.

      Üliõpilaskodus

 • Üliõpilaskodus kehtivad samad reeglid - kui ei ole võimalik hoida vähemalt 2 meetrist vahemaad ja kontakt kestab üle 15 minuti on maski kandmine 9.septembrist KOHUSTUSLIK.
 • Üliõpilaskodus on keelatud korraldada koosviibimisi ning palume tungivalt külalisi mitte kutsuda.

Kui vajad temperatuuri mõõtmist, siis selleks on infrapunatermomeeter Tallinna õppehoones valvelauas, Kohtla-Järvel sekretär Ulvi Jõesaare juures ja Tallinnas üliõpilaskodus juhataja Monika Alasoo juures

Täidame kõiki reegleid ühiselt, vaid nii saame püsida õppetööl kõrgkoolis kohapeal võimalikult kaua. Siinkohal soovitus ka käitumiseks väljaspool kõrgkooli - väldi kinniseid rahvarohkeid ruume. 

Infot antud lehel uuendatakse jooksvalt esimesel võimalusel. Juhime tähelepanu ja palume mõistvat suhtumist, et info mõne töökorraldusliku või õppetöökorralduse koha pealt võib muutuda lühikese etteteatamisega.

Õppetöökorralduse põhimõtted Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
 • kõikidel kõrgkooli hoonetes viibijatel tuleb liikuda ruumide vahel nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik;
 • rangelt soovituslik on hoida pidevalt mõistlikku distantsi;
 • haigustunnustega on rangelt keelatud kõrgkooli hoonetesse tulla. Samuti on kohustus kõikidel töötajatel ja õppuritel jääda eneseisolatsiooni või end testida vastavalt riigis kehtivale korrale;
 • lisameetmed võetakse töösse jooksvalt vastavalt tekkinud vajadusele või saabunud informatsioonile ning liikmeskonda teavitatakse neist viivitamatult;

Õppetöökorraldus:

 • 24. augustist 2020 toimub kõrgkoolis õppetöö tavapäraselt;
 • simulatsiooni jm laboriruumides on kohustuslik kanda maski, kui distantsi hoidmine ei ole võimalik ja takistab õppeprotsessi;
 • kõrgkooli õppehoonete uksed on suletud ja õppur saab siseneda ligipääsukaardiga, millega registreeritakse õppuri kõrgkoolihoones viibimine päeva täpsusega. Juhul, kui õppur ei sisene majja enda kaardiga ust avades, on tal võimalik enda majas viibimine registreerida kahes distants-kaardilugeris: raamatukogu ukse kõrval seinal või garderoobi sisenemisel ukse kõrval seinal. Enda registreerimine läbipääsukaardiga või distants-kaardilugeris on vajalik, et tuvastada nakkusohu ajal kõik hoones viibinud isikud ja neid informeerida võimaliku kontakti eest. Registreerumisel kogutud andmeid ei kasutata mis tahes muudel juhtudel ja eesmärkidel ning ei avalikustata kolmandatele isikutele;
 • majja sisenedes desinfitseeri käed, kui õppehoonetes olles pole võimalik 2 m vahet hoida, siis on maski kandmine kohustuslik. Praktikumi ja laboriruumides tagab maski kõrgkool, muudel juhtudel kõrgkool maske ei taga ja õppuril tuleb mask endale ise kaasa võtta.
 • iga 1,5 tunni järel tuleb õpperuume tuulutada, st kõigil tuleb ruumist lahkuda ning avada aknad. Õpperuumides on pindade desinfitseerimisvahendid.

NB! Kui haigussümptomid algavad koolipäeva jooksul või pärast seda või 2 nädala jooksul pärast kõrgkooli ruumides viibimist, siis teavita sellest koheselt õppekava juhti!

Kõrgkooli keskne väärtus on inimene. Kõik kehtestatud juhised on kaitsmaks teid ja teie lähedasi. Hoidkem üksteist!

Töökorralduse põhimõtted Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
 • kõikidel kõrgkooli hoonetes viibijatel tuleb liikuda ruumide vahel nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik;
 • rangelt soovituslik on hoida pidevalt mõistlikku distantsi;
 • haigustunnustega on rangelt keelatud kõrgkooli hoonetesse tulla. Samuti on kohustus kõikidel töötajatel ja õppuritel jääda eneseisolatsiooni või end testida vastavalt riigis kehtivale korrale;
 • lisameetmed võetakse töösse jooksvalt vastavalt tekkinud vajadusele või saabunud informatsioonile ning liikmeskonda teavitatakse neist viivitamatult;

Töökorraldus

 • 24. augustist 2020 taastub kõrgkoolis tavapärane töökorraldus, st töötajad teevad tööd kõrgkooli hoonetes;
 • 31. augustiks 2020 koostatakse kaugtöö korraldamise juhend, mis tehakse töötajatele teatavaks ning on täitmiseks;
 • kõrgkooli hoonete uksed jäävad suletuks, hoonetesse sisenetakse läbipääsukaardiga;
 • külalised registreeruvad/registreeritakse administraatori juures;
 • tungivalt on soovitav korraldada oma töö nii, et õppehoonetes viibimist eeldavad nõustamised jms on eelnevalt planeeritud ja registreeritud;
 • kohtumiste ja koosolekute korraldamisel eelistada elektroonilisi suhtlusvahendeid;
 • kogunemistel arvestada ohutusnõuetega. Asjatuid kogunemisi vältida;
 • koosolekul osalejate arvu minimeerida võimalikult väikeseks arvestades ruumi suurust. Koosoleku kestvus peab olema optimaalne;
 • koosolekuruumides on tagatud desinfitseerimisvahendid ning maskid. Iga tunni möödudes on soovitav teha paus ja ruum õhutada;
 • vahetul suhtlemisel hoida distantsi (2+2) või kasutada maski;
 • infotehnoloogia spetsialistid haridustehnoloogiga tagavad 27. augustist kõikide õpperuumide tehnoloogilise valmisoleku õppetööks;
 • töötajate siseriiklikud lähetused on lubatud lähetuse planeerija vastutusel.
Olulised kontaktid:

Õppetöö sisu ja õppetöö läbiviimine (õppekavade juhid):
Farmatseut Merle Kiloman merle.kiloman@ttk.ee
Hambatehnik Heli Kuuse heli.kuuse@ttk.ee
Optometrist Vootele Tamme vootele.tamme@ttk.ee
Tegevusterapeut Hanna-Maria Põldma hannamaria.poldma@ttk.ee
Tervisedendus Nele Kunder nele.kunder@ttk.ee
Ämmaemand Katrin Klein katrin.klein@ttk.ee
Õde Jandra Ristikivi jandra.ristikivi@ttk.ee
Terviseteadus Kristi Rannus kristi.rannus@ttk.ee
Hooldustöötaja, erakorralise meditsiini tehnik, tegevusjuhendaja, lapsehoidja, hambaraviassistent, abivahendispetsialist, sterilisatsioonitehnik Piret Tamme piret.tamme@ttk.ee

Õppetöökorralduslikud küsimused (õppetöö spetsialistid):
Õde Särel Teede sarel.teede@ttk.ee
Terviseteadus, kutseõppe töökohapõhine õpe Kai Kell kai.kell@ttk.ee
Farmatseut, hambatehnik, optometrist, tegevusterapeut, tervisedendus, ämmaemand, kutseõppe koolipõhine õpe Sigrit Ustav sigrit.ustav@ttk.ee

E-õppega seotud küsimused (haridustehnoloog):
Heli Raun heli.raun@ttk.ee

Täienduskoolitusega seotud küsimused (Elukestva õppe keskuse juhataja):
Kõik koolituste ja täiendõppe küsimused Siret Piirsalu siret.piirsalu@ttk.ee
NB! täienduskoolitused (sh gümnasistide tervishoiusuuna õppetegevus, projektides ette nähtud täienduskoolitused, müügikoolitused, täiskasvanute riikliku koolitustellimuse koolitused) on edasi lükatud (k.a juba alanud kursused) eriolukorra lõpuni või kuni uue otsuse välja kuulutamiseni.

Raamatukogu: 
Raamatukogu Tallinnas raamatukogu@ttk.ee
Raamatukogu Kohtla-Järvel raamatukogu.kj@ttk.ee

Kommunikatsioon ja meediapäringud:
Ulvi Kõrgemaa ulvi.korgemaa@ttk.ee 

Raamatukogu:

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukoguga seotud korduma kippuvate küsimuste vastused leiad SIIT.  

Raamatukogu on koondanud kokku ka valiku tasuta e-allikaid ja andmebaase, mis on abiks infootsingul e-õppe ajal.
Need on leitavad SIIT.

Näpunäiteid hea meeleolu ja vaimse tervise hoidmiseks
 1. Loo endale igapäevane kindel rutiin (tõuse samal ajal, tööta võimalikult tavapärases rütmis, söö ainult söögiaegadel, leia võimalus pausideks, lubades endale midagi meeldivat jne).

 2. Leia võimalus jalutamiseks või mõnel muul viisil füüsiliselt aktiivne olemiseks, see tõstab psühholoogilist heaolu.

 3. Kõnele mõnel päeval oma lähedase kolleegi või sõbraga ja räägi teistel teemadel, st mitte viirustest. Kõige keerulisem on praegu kolleegidel, kes töötavad ja peavad samal ajal kodukooli ja/või lasteaeda.

 4. Ole mõistev iseenda ja teiste suhtes, olukord on kõigile tavatu.

 5. Väldi liigset kontrollimist, see ei lahenda probleeme, vaid süvendab seda. Paku abi, küsi abi.

 6. Kui tunned end n-ö kaotsi minemas, loe www.peaasi.ee

 7. Kuidas vähem muretseda ja olla vähem ärev, loe artiklit SIIN

 8. Kui vajadusel soovid psühholoogidelt nõu (kirjutades või teiste digikanalite abil), siis kontaktid leiad SIIN. Teiste nõustamisvõimalustega on võimalik tutvuda SIIN.

Hiina keeles koosneb sõna 'kriis' (Weiji) kahest osast: oht ja võimalus.

Keskendume võimalusele, sest ükski kriis pole igavene.

Püsime terved!


Liikuma Kutsuv Kool- distantsõppe erileht, sest õppida ja puhata aktiivselt saab ka kodukoolis. Vähe sellest  aktiivsemad õppemeetodid, liikuvad pausid ja aktiivsed vahetunnid hoiavad tuju, tervist ja heaolu. TÜ Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabor

Hoia ennast füüsiliselt aktiivsena. Mitmeid võimalusi online-treeningutes osalemiseks pakuvad mh Reval Sport, ETV2 minisari Harjuta targalt. Võimalusel liigu värskes õhus, kuid ohutult 2+2 reeglit järgides!

Tee oma intensiivses õppimise või töötamise päevas puhkepause ja virguta oma keha võimlemisharjutustega. Tööinspektsioon

 

Vaimne tervis koroonakriisi ajal (sh pealetükkivate mõtete ohjamine, lihtsad lõdvestusharjutused ning soovitused ja nõuanded ärevuse leevendamiseks) koos vaimse tervise abikontaktidega. Soovitused koostas Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni (VATEK) ekspertgrupp. Üleriigiline kriisitelefon: 1247 (24h)  

Vaimse tervise portaal soovitused kriisist tingitud segaduse ja muredega toimetulekuks. MTÜ Peaasjad

"Kuidas keerulisel ajal ennast ja oma pere hoida" - soovitused eriolukorraga toimetulekuks (sh vaimne tervis). Tervise Arengu Instituut 

 

Kõrgkooli psühholoogid pakuvad e-nõustamist nii õppuritele kui ka töötajatele. Kontaktid leiad SIIT

Muudest tasuta nõustamise võimalustest saad lähemalt infot SIIT

Õppetöö sisu ja õppetöökorralduslikes küsimustes aitavad kõrgkooli töötajad, kelle kontaktid toodud rubriigi "Olulised kontaktid" all.


Soovitame jooksvalt jälgida Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse juhiseid ja soovitusi.