Koolitusprogramm "Dementsusega inimese toimetuleku toetamine" 2007-2009

KOOLITUSPROGRAMM "DEMENTSUSEGA INIMESE TOIMETULEKU TOETAMINE"
21.09.2007-31.12.2009

 

Koolitusprogramm "Dementsusega inimese toimetuleku toetamine" töötati välja  vastavalt SA EELK Tallinna Diakooniahaigla, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Eesti Geriaatria ja Gerontoloogia Assotsiatsiooni ja Eesti Alzheimeri Tõve Ühingu koostöökokkuleppele SA EELK Tallinna Diakooniahaigla ja Schleswig Holsteini Diakooniavõrgustiku ühisprojekti raames.

Koostöö eesmärgiks on:
        • pakkuda hooldusravi- ja hoolekandeasutustele dementsust avavat heatasemelist koolitus;
        • tõsta teenust pakkuvate asutuste personali professionaalse pädevuse taset;
        • parandada demetsusega inimeste ja nende lähedaste elukvaliteeti;

        • dementsust käsitleva koolituse jätkumine ka pärast projekti lõppu.

26.03.2009. Koolitusprogrammi "Dementsusega inimese toimetuleku toetamine"seminar Helsingi Dementia Ühingus. Osaleja: Anne Ehasalu.