KUIDAS MINNA ERASMUSEGA ÕPETAMA / TÖÖTAJA KOOLITUSELE?

I KUIDAS MINNA PROGRAMMI LLP/ERASMUS RAAMES ÕPETAMA VÕI KOOLITUSELE:


1.   Leia sobiv kool siit!


2. Järgmiseks õppeaastaks kandideerimiseks esita vastuvõtva kõrgkooli ja oma otsese ülemusega kooskõlastatud tööplaan (Teaching programme/work plan) hiljemalt  1. veebruariks kab. 105A!

 

3. Vali sobiv transport, majutus, kindlustus koostöös reisifirma Estravel reisikorraldaja Silja Martiniga (silja@estravel.ee, 626 6270)!

 

4. Vormista Amphoras töölähetuse avaldus!

5. Allkirjasta välissuhete juhi Eve Epneri juures Õppejõudude vahetuse/personali koolituse leping

 

 

II VAHETUSES OLLES

1. Võta partnerkoolist kinnituskiri õpetamise või õppimisperioodi kohta, mis sisaldab kindlasti osaleja nime, toimumiskuupäevi ning läbiviidud õppetöö/koolituse sisu ja mahtu! Näidisvorm.

III PÄRAST VAHETUSEST NAASMIST:

1.  Jäta kinnituskirja originaal endale ja  esita kinnituskirja koopiad personaliosakonnale, oma otsesele juhile ja välissuhete juht Eve Epnerile (kab.105A)!  

     

2. Esita raamatupidamisele töölähetuse finantsaruanne, kus on näidatud Erasmuse elamisstipendium ja sõidukulud (vt. oma lepingust) koos kõigi kulutusi tõendavate dokumentidega - vt. Töölähetuse aruanne

 

NB! Reisikindlustus kuulub elamiskulude hulka!

 

Muude valuutade eurodeks ümber arvestamisel tuleb aruandele lisada ka vastava valuuta lähetusele järgneva esimese tööpäeva Eesti Panga kurss Eesti Panga kodulehelt http://www.eestipank.info/dynamic/erp/erp_et.jsp
 
 
3. Kui finantsaruanne on raamatupidamises kontrollitud ja rektori poolt kinnitatud, tee aruandest ja sõidukulusid tõendavatest dokumentidest koopiad ja esita välissuhete juht Eve Epnerile  (kab. 105A)!
 
 
4. Ühe nädala jooksul pärast lähetusest naasmist tuleb täita õppejõu/koolituse aruanne. Tagasiside täitmine on kohustuslik, kuna seda nõuavad Erasmus lepingu tingimused.