Tallinna Tehnikakõrgkool

KOOSTÖÖLEPING
TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI JA TALLINNA TEHNIKKÕRGKOOLI VAHEL
1.03.2007-1.03.2012

Tallinn Tervishoiu Kõrgkooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli vahel sõlmitud koostöölepingu eesmärgiks on  tehnika, sh meditsiinitehnika valdkonnas, toimuvaid arenguid arvestav õppe- ja teadustöö alane koostöö, mis seisneb alljärgnevas:
  • mõlemad kõrgkoolid võimaldavad oma õppejõudude osalemist vastastikuses õppe- ja arendustöös;
  • mõlemad kõrgkoolid võimaldavad oma laboratoorse baasi kasutamist õppe- ja teadustööks;
  • mõlemad kõrgkoolid osalevad võimalusel ühisprojektides;
  • Tallinna Tehnikakõrgkool võimaldab oma õppejõudude osalemist hambatehnika eriala eksamikomisjonis ning pakub materjalialast koostööd.

Kontaktisikud:
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool - Tõnu Kauba, hambatehnika õppetooli juhataja, e- post tonu.kauba@ttk.ee 
Tallinna Tehnikakõrgkool - professor Toomas Pihl, tehnomaterjalide ja tehnoloogia õpetooli juhataja, e-post toomasp@tktk.ee
 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli prorektor Tiina Juhansoo ja Tallinna Tehnikakõrgkooli mehhaanikateaduskonna dekaan Vello Vainola koostöölepingut allkirjastamas