Tallinna Pedagoogiline Seminar

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Tallinna Pedagoogilise Seminari vaheline ühiste huvide deklaratsioon on sõlmitud 17.06.2003.a. Deklaratsiooni eesmärk: võttes arvesse Eesti haridussüsteemis toimuvaid muudatusi ning püstitatud eesmärke, deklareerivad pooled vajadust tihendada koostööd kutsealase koolituse edendamiseks oma valdkonnas ning kõrghariduse ja täiendõppe korraldamiseks.

2006/2007. õa tegevused:
   • õppejõudude vahetus (Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist lektor A. Ehasalu, erakorraline lektor M. Lipping, arvutiõpetaja R. Orumaa, lektor R. Raave).