Koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumiga: Keeleoskustasemed ja nende mõõtmine

2007. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi käivitatud projekti raames saavad kõrgkooli õppejõud:

• teoreerilis-praktilised teadmised keeleoskuse tasemete, keeleoskuse mõõtmise, keeleoskuse taseme määramise kohta;
• teadmised, kuidas korraldada õppetööd, kui õpperühmas on erineva emakeelega ja erineva eesti keele oskustasemega üliõpilased.

Koolituse peaeesmärk on tõsta riigikeele õpetamise tulemuslikkust (efektiivsust ja kvaliteeti), motiveerida kõrgkoolis eesti keele kui riigikeele/teise keele õpetajate omavahelist suhtlust, teadmiste ja kogemuste vahetamist. Koolitus lõpeb konkreetse õppeasutuse vajadustest ja keeleoskuse mõõtmise teooria kaasaegsetest põhimõtetest lähtuva sisseastumistesti eristuskirja koostamisega.

8-päevane koolitus (3AP) on kaheosaline: koolituse esimese osa sisulise poole ja korralduse eest kannab hoolt Tallinna Sisekaitseakadeemia, teine osa koolitusest toimub Tartu Ülikoolis.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist osalevad selles projektis riigikeele õppejõud Anne Illopmägi, Kalev Salumets ja Helju Remmel.

Juba on toimunud kaks pikka koolituspäeva, mille jooksul tutvuti ja praktiseeriti, kuidas analüüsida teste keeleoskuse mõõtmise printsiipidest lähtuvalt ja kuidas kasutada EN-i keeleoskustasemeid keeleõppe eesmärgistamisel ja õppijate tulemuste hindamisel.