Koostööleping Sotsiaalministeeriumiga 04.2010

                                            KOOSTÖÖLEPING SOTSIAALMINISTEERIUMIGA NR. 9.6-4/3844

Sotsiaalministeeriumi ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vahel 14.aprillil 2010.a sõlmitud koostöölepingu nr. 9.6-4/3844 eesmärgiks on käivitada kõrgkooli ja ministeeriumi efektiivne koostöövõrgustik teooria ja praktika lõimumise, õppurite praktilise õppe läbiviimise, tõenduspõhise õppe ja praktilise tegevuse arendamise, tervisedenduse kutseala populariseerimise ja projektpartnerluse kaudu.

Lepingu objektiks on koostöö õppetöö, tervisedenduse kutseala populariseerimise, uurimistöö ja projektitöö valdkonnas.
 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kontaktisik:          Moonika Viigimäe, e-post : moonika.viigimae@ttk.ee
Sotsiaalministeeriumi kontaktisik:                      Liis Rooväli, e-post: liis.roovali@sm.ee
 

Pildid:

Sotsiaalministeeriumi kantsleri Marelle Erlenheimi ja kantsleri abi Merle Ploompuu tutvumiskülaskäik Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ning koostöölepingu allkirjastamine Marelle Erlenheimi ja Ülle Ernitsa poolt 14.aprillil 2010.
 

Pilt 1   Pilt 2   Pilt 3    Pilt 4