Praktika

 Praktika

Ämmaemanda õppekaval on praktika kõigi moodulite lahutamatu osa, mis täiendab ja kinnistab läbi õppekava teooriaõppes õpitut. Praktika moodustab kogu õppekava mahust (270 EAP) 114 EAP. Praktika käigus saavutatud teadmised ja oskused on sõnastatud õpiväljunditena aineprogrammides kõrgkooli õppeinfosüsteemis.

Praktika on korraldatud vastavalt kõrgkooli nõukogus kinnitatud Õppekorralduseeskirjal ja EL direktiividele ämmaemanda kutsele. Praktika toimub nii simulatsiooni- kui ka töökeskkonnas. Üliõpilased sooritavad praktikaid töökeskkonnas vastavalt õppetoolis kinnitatud praktikabaaside nimistule, mida uuendatakse igal õppeaastal. Üliõpilaste jaotamine praktikabaasidesse toimub läbi õpperühmas toimuva vestluse. Praktika korraldamisel arvestatakse praktikabaaside võimalusi üliõpilaste kvaliteetseks juhendamiseks praktiseerivate ämmaemandate, õdede poolt. Praktikabaaside sobivus määratletakse vastavalt praktika tagasisidele ning praktika eesmärkide ja väljundite saavutamise võimalustele. Sobivate praktikabaasidega sõlmitakse koostöölepingud. Üliõpilastel on võimalik sooritada praktika individuaalse graafiku alusel, kuid vastavalt koostöölepingutes sätestatud tingimustele.

Praktikat juhendavad kõrgkooli õppejõud ja praktikabaasides vähemalt kõrgharidusega õed ja ämmaemandad, kes on läbinud mentorikoolituse. Praktika juhendamisel on ühe mentori juhendada kuni kaks üliõpilast. Koolipoolne õppejõud juhendab üliõpilasi ja toetab mentoreid, analüüsib üliõpilaste eesmärkide täitmist, töökeskkonda õpikeskkonna osana. Üliõpilaste, õppejõudude ja mentorite koostöö tulemusena reguleeritakse üliõpilase õppimise võimalusi praktikal, toetatakse hindamise ja tagasiside protsesse individuaal- ning grupijuhendamisel. Õppejõud analüüsivad praktika lõppedes praktika korraldust, üliõpilaste toimetulekut ja õppimise võimalusi töökeskkonnas. Praktika protsessi kokkuvõtted analüüsitakse ja vastavalt nendele planeeritakse järgmise õppeaasta praktikad.

Õppetoolis kinnitatakse igaks õppeaastaks praktika protsessi ja hindamist toetav dokumentatsioon. Juhendamine ja infovahetus toimub e- õppekeskkonnas Moodle.

2017/2018 õppeaasta praktikate info

2018/2019 õppeaasta praktikate info

Suuremad praktikabaasid:

SA Viljandi Haigla

SA Tallinna Lastehaigla

SA Pärnu Haigla

SA Tallinna Koolitervishoid

Tallinna Kiirabi

AS Lääne-Tallinna Keskhaigla

AS Ida-Tallinna Keskhaigla

Kuressaare Haigla SA

SA Ida-Viru Keskhaigla

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

 

Ämmaemanda õppekava praktikate osas kontakteeru:

 • Kristina Krivats-Arba

  Kristina Krivats-Arba

  Ämmaemanda õppekava õppejõud-õpetaja

  • kristina.krivats-arba@ttk.ee
  • 671 1720
  • 234