Auliikmed

Vastavalt Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli auliikme statuudile nimetati Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esimeseks auliikmeks Rootsi Tegevusterapeutide Assotsiatsiooni endine president Inga-Britt Lindström. Esildise tegi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapia õppetooli juhataja Karin Lilienberg. Auliikme nimetus omistati Inga-Britt Lindströmile märkimisväärsete teenete eest tegevusteraapia õppekava arendamisel ja rahvusvahelisel tunnustamisel. Auliikme nimetamise tseremoonia toimus kõrgkooli 70. aastapäeval, 12. oktoobril 2010.a. Inga-Britt Lindström tegi sissekande auliikme raamatusse ja talle kingiti auliikme nimetust kinnitav skulptuur, mis valmis Tartu Kõrgemas Kunstikoolis. Skulptuuri andis üle Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits.

Pildil: Kõrgkooli esimene auliige Inga-Britt Lindström ja kõrgkooli esimene rektor Ülle Ernits

 

Pildil: Ülle Ernits, Inga-Britt Lindström ja Karin Lilienberg