Koostöö Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Sisekaitseakadeemiaga

Koostööleping Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Sisekaitseakadeemiaga

22. august 2013. a nr 1-12/20

 

Tallinna Tehnikakõrgkool, registrikoodiga 70003773, asukohaga Pärnu mnt 62, Tallinn, rektor Enno Lendi isikus,

Sisekaitseakadeemia, registrikoodiga 70004465, asukohaga Kase 61, Tallinn, rektor Lauri Taburi isikus,

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, registrikoordiga 70003980, asukohaga Kännu 67, Tallinn, rektor Ülle Ernitsa isikus

 

sõlmisid koostöölepingu eraldi nimetatud vastuvõttev kõrgkool või partnerkõrgkool ja koos osapooled.

 

Lepingu objektiks on osapoolte rahvusvahelistumise alase koostöö arendamine.

 

Leping jõustus sõlmimise hetkest ja kehtib tähtajatult või kuni üks osapooltest teeb ettepaneku lepingu lõpetamiseks.