Praktika korraldamise lepingud

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on sõlminud mitmete praktikabaasidega praktika korraldamise lepingud.

Praktikabaas Leping Lepingu
kehtivuse aeg
Praktikabaasi
kontaktisik
Praktikabaasi nõuded 
üliõpilastele
AS Fertilitas 1-12/42 01.01.2016-
31.12.2019

fertilitas@fertilitas.ee

statsionaari vastutav õde Tiina Kivisaar
605 9065
t.kivisaar@fertilitas.ee

ambulatooriumi vastutav õde Mare Allak
605 9666
m.allak@fertilitas.ee

*
AS Järvamaa Haigla 1-12/29 01.01.2016-
31.12.2019
Õendusjuht Maire Raidvere
maire.raidvere@jmh.ee
*
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla 1-12/25 01.01.2016-
31.12.2019
Õenduskvaliteedikoordinaator Marika Peralaan
marika.peralaan@keskhaigla.ee
*
AS Medicum 1-12/26 01.01.2016-
31.12.2017
koolituskeskuse juht Andra Õismaa
andra.oismaa@medicum.ee
*
AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus 1-12/37 01.09.2016-
31.08.2020
tegevusteraapia juht Heili Piilberg
5552 4349
heili.piilberg@taastusravi.ee
*
AS Rakvere Haigla 1-12/27 01.01.2016-
31.12.2019
Õendusjuhi kt Markel Pajupuu
markel@rh.ee
*
Euroapteek OÜ 1-12/5 al. 01.01.2017 Kertu Karu
667 5030
kertu.karu@euroapteek.ee
* (v.a. p.5)
Ida-Tallinna Keskhaigla SA 1-12/9 01.01.2016-
31.12.2019
Koolitusosakonna spetsialist Kristi Voll
kristi.voll@itk.ee
*
Järveotsa Perearstikeskus 1-12/10 01.01.2016-
31.12.2019
Perearst / juhataja Diana Ingerainen
674 7240, 520 9875
diana@tohter.ee
*
Koolitervishoid OÜ 1-12/39 tähtajatu Rita Sepp
5 347 0927
rtsepp@gmail.com
1. kohustus järgida praktikabaasi töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid, täita
töösisekorraeeskirju ning praktikakorralduse juhendit;
2. kohustus järgida praktikabaasi juhendaja nõudeid ning täita tema korraldusi;
3. kohustus olla välimuselt esteetiline;
4. kohustus teavitada praktika käigus esinevatest probleemidest praktikabaasipoolset
juhendajat ja koolipoolset juhendavat õppejõudu.
Kuressaare Haigla Sihtasutus 1-12/27 01.01.2016-
31.12.2019
Personalijuht Lea Kalaus
lea.kalaus@saarehaigla.ee
*
OÜ Kodudoktori PAK Sinu Arst 1-12/41 01.01.2016-
31.12.2019
info@perearst.ee *
PIRITA PAK Panakeia OÜ 1-12/20 01.01.2016-
31.12.2019
melita.valjamae@gmail.com *
SA EELK Tallinna Diakooniahaigla 1-12/4 01.02.2017-
31.12.2020
info@diakooniahaigla.ee *
SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus 1-12/35 29.08.2016-
31.12.2019
Riina Mõim
472 5437
riina.moim@hnrk.ee
*
SA Ida-Viru Keskhaigla 1-12/3 01.01.2017-
31.12.2020
info@ivkh.ee *
SA Läänemaa Haigla 1-12/26 01.05.2016-
31.12.2019
haigla@salmh.ee *
SA Narva Haigla 1-12/24 01.01.2016-
31.12.2019

haigla@narvahaigla@ee

ülemõde Jelena Zelenjuk
35 71805
jelena.zelenjuk@narvahaigla.ee

*
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 9-11/40 01.01.2017-
31.12.2020
Koolitusspetsialist Teele Kants
617 1541
teele.kants@regionaalhaigla.ee
1. kohustus omada kehtivat tervisetõendit (tervisetõend peab kehtima kogu
praktikaajal) ja esitada see praktika esimesel päeval Praktikabaasipoolsele
praktikajuhendajale;
2. kohustus järgida Praktikabaasi töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid, täita
töösisekorraeeskirju ning praktikakorralduse juhendit;
3. kohustus järgida Praktikabaasi juhendaja nõudeid ning täita tema korraldusi;
4. kohustus omada esimesel päeval ning edaspidi vajadusel esitada Praktikabaasi
praktika dokumendid;
5. kohustus kasutada isiklikke vahetusriideid ja –jalatseid v.a. eririietus (näiteks
operatsiooni- või intensiivraviriietus);
6. enne praktikale suundumist vaktsineerima end B-hepatiidi ja grippi vastu,
mittevaktsineerimise korral olema teadlik võimalikust nakatumise ohust ja võtma
riski enda kanda;
7. kohustus olla välimuselt esteetiline ja kanda rinnasilti, millel on üliõpilase
nimi, märge üliõpilane/praktikant ja Kõrgkooli nimi;
8. kohustus teavitada praktika käigus esinevatest probleemidest Praktikabaasi
poolset juhendajat ja Kõrgkooli poolset juhendavat õppejõudu.
9. kohustus sõlmida Praktikabaasiga konfidentsiaalsusleping ja järgida
"Isikuandmete kaitse seadust".
SA Pärnu Haigla 1-12/17 al. 01.01.2016 vastutav õde Tiina Sildver-Kikas
447 3308
tiina.sildver-kikas@ph.ee
*
SA Tallinna Koolitervishoid 1-12/21 01.01.2016-
31.12.2019
Valentina Hazinskaja
56 200 140
valentina.hazinskaja@kth.ee
*
SA Tallinna Lastehaigla 1-12/28 01.01.2016-
31.12.2019

Maret Niinepuu
Õenduskvaliteedi ja koolituse koordineerija
SA Tallinna Lastehaigla
Maret.Niinepuu@lastehaigla.ee

tel. 56997411

*
SA Tartu Kiirabi 1-12/38 01.01.2016-
31.12.2019
kiirabi@kiirabi.ee *
SA Tartu Ülikooli Kliinikum 1-12/15 01.06.2017-
31.08.2018
Ülemõde Tiina Freimann
telefon 731 8110
e-post tiina.freimann@kliinikum.ee
1. esitama kliinikumi praktikajuhendajale esimesel praktikapäeval kehtiva
tervisetõendi (kehtivus kogu praktika ajal) koos MRSA analüüsi tulemusega (MRSA
analüüs peab olema teostatud mitte enam kui kaks nädalat enne esimese
praktikaperioodi algust ja kehtib ühe aasta) ja soovitavalt immuniseerimispassi,
milles on näidatud vaktsineeritus riiklikus immuniseerimiskavas ettenähtud
vaktsiinidega.
2. esitama kliinikumi praktikajuhendajale esimesel praktikapäeval ja edaspidi vajadusel
praktikaga seotud dokumendid (e-õppe keskkonnas); ja täitma praktikajuhendaja
juhiseid
3. tutvuma praktika alustamisel, samuti selle ajal kliinikumi praktikajuhendaja
korraldusel kliinikumis kehivate tuleohutuse, tööohutuse ja töötervishoiu nõuete
ning muude praktika läbimisega seotud dokumentidega;
4. kandma praktikal viibimiseks ettenähtud tööriietust ja jalatseid (kasutades selleks
isiklikke riideid ja jalatseid, va eririietus, mille tasuta kasutamise võimaldab
praktikandile kliinikum) ning kandma rinnasilti, millel on üliõpilase nimi, märge
üliõpilane/praktikant ja kõrgkooli nimi;
5. teavitama praktika käigus esinevatest probleemidest koheselt nii kliinikumi kui ka
kõrgkoolipoolset juhendajat
SA Viljandi Haigla 1-34/40 01.01.2016-
31.12.2019
Õendusjuhi kt Ülle Kumm
434 2210
ylle.kumm@vmh.ee
*
Taastava Kirurgia Kliinik AS 1-12/23 01.01.2016-
31.12.2019
Vanemõde Liana Uuetoa
liana@kirurgiakliinik.ee
*
Tallinna Kiirabi 1-12/28 01.01.2016-
31.12.2019

koolitus@tems.ee

Koolitus ja arendusjuht
Margus Kamar
697 1143
margus@tems.ee

*
Viru Vangla 1-12/36 tähtajatu Kristel Ojala
620 8292
kristel.ojala@just.ee
1. kohustus järgida praktikabaasi töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid, täita
töösisekorraeeskirju ning praktikakorralduse juhendit;
2. kohustus järgida praktikabaasi juhendaja nõudeid ning täita tema korraldusi;
3. kohustus olla välimuselt esteetiline;
4. kohustus teavitada praktika käigus esinevatest probleemidest praktikabaasipoolset
juhendajat ja koolipoolset juhendavat õppejõudu.
         

 

 

 

*Praktikabaaside üldised nõuded üliõpilastele:

1. kohustus omada kehtivat tervisetõendit ja esitada see praktika esimesel päeval ning nõudmisel praktikabaasis;
2. kohustus järgida praktikabaasi töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid, täita töösisekorraeeskirju ning praktikakorralduse juhendit;
3. kohustus järgida praktikabaasi juhendaja nõudeid ning täita tema korraldusi;
4. kohustus kasutada isiklikke teiste tervishoiuasutuste eraldusmärkideta vahetusriideid ja -jalatseid v.a. eririietus (näiteks operatsiooniriietus);
5. enne praktikale suundumist vaktsineerima end B-hepatiidi vastu, mittevaktsineerimise korral olema teadlik võimalikust nakatumise ohust ja võtma riski enda kanda;
6. kohustus olla välimuselt esteetiline;
7. kohustus kanda rinnasilti, millel on märgitud üliõpilase nimi ja märge üliõpilane/praktikant;
8. kohustus teavitada praktika käigus esinevatest probleemidest praktikabaasipoolset juhendajat ja koolipoolset juhendavat õppejõudu;
9. kohustus osaleda praktikabaasi infotunnil, esitada kõik vajalikud praktikadokumendid, koostada juhendajaga praktikagraafik ning järgida seda.