Hambaraviassistent

2019. aasta sügisel avab Tallinna Tervishoiu Kõrgkool hambaraviassistentide töökohapõhise kutseõppe, mille tulemusena on õe kutsega võimalik spetsialiseeruda hambaraviõeks. Hambaraviassistendi kutseõppega taotletakse õpilase senisele töökogemusele lisaks teadmisi, oskusi, hoiakuid ja kriitilist mõtlemist, töötamiseks hambaravi meeskonna liikmena kvaliteetse suutervishoiuteenuse tagamisel ning valmisolekut elukestavaks õppeks.

Mida tähendab töökohapõhine õpe?

Hambaraviassistentidele tähendab töökohapõhine õpe ehk "tööta ja õpi" võimalust lisaks praktilistele oskustele omandada ja täiendada tervishoiutöötajale vajalikke kutse ja erialaseid kompetentse. Õpe annab võimaluse töötamise kõrvalt tõsta erialast kvalifikatsiooni. Töökohapõhise õppe teeb võimalikuks efektiivne kolmepoolne koostöö kooli, tööandja ja õpilase vahel.  

Kes saab kandideerida?

Hambaraviassistendi õppekavale on võimalik kandideerida keskhariduse baasil. Vajalik on eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel ning töötamine tööandja juures. Õppekava läbimise eelduseks on edukalt sooritatud ettenähtud eksamid, arvestused ja praktikad. Kaheaastane õpe lõpetatakse kutseeksamiga.

Kuidas on korraldatud õppetöö?

Õppetöö jaguneb vormis: 1/3 auditoorset õpet koolis ja 2/3 õppest töökohal. Kontakttunnid koolis on kord kuus, kolmel järjestikusel päeval (neljapäev, reede, laupäev). Lisaks koolitundidele toimub õppetöö ka e-õppevormis ja õpilase panusega iseseisvate tööde tegemisel. Suurem osa õppest toimub töökohal koos praktikajuhendajaga. 

Kokkuvõtteks:

 • Kutseõppe V tase, nominaalne õppeaeg 2 aastat.
 • Kontakttunnid toimuvad 1 kord kuus, kolmel järjestikusel päeval (neljapäev, reede, laupäev).
 • Praktika sooritakse „tööl õppimise“ põhimõttel, koostöös juhendajaga oma töökohas, õppekavas ettenähtud EKAP-de ulatuses. 
 • Õppetöö toimub eesti keeles.
 • Õppijatel on võimalik heade õpitulemuste korral taotleda õppetoetust alates II semestrist.
 • Väljaspool Tallinnat elavatel õppijatel on võimalik taotleda sõidukompensatsiooni.
 • Koolil on üliõpilaskodu.
 • Maarika Tõnts

  Maarika Tõnts

  Õpetaja-töökohapõhiste PRÕM rühmade koordinaator

  • maarika.tonts@ttk.ee
  • 671 1738
  • 120