Kuidas kuulsid meie kõrgkoolist?

Meediast
25% (4691 häält)
Sõpradelt ja tuttavatelt
42% (7800 häält)
Messilt
3% (468 häält)
Kodulehe kaudu
30% (5666 häält)
Kokku: 18625 häält
Eesti keel