Kuidas kuulsid meie kõrgkoolist?

Meediast
20% (1810 häält)
Sõpradelt ja tuttavatelt
46% (4107 häält)
Messilt
3% (307 häält)
Kodulehe kaudu
31% (2790 häält)
Kokku: 9014 häält
Eesti keel