Kuidas kuulsid meie kõrgkoolist?

Meediast
20% (1689 häält)
Sõpradelt ja tuttavatelt
46% (3877 häält)
Messilt
3% (290 häält)
Kodulehe kaudu
31% (2616 häält)
Kokku: 8472 häält
Eesti keel