Praktikabaasid

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on sõminud mitmete baasidega koostööleppeid. Tabelis on välja toodud praktikabaasid ja baasides kehtivad nõuded.

Baas Link kodulehele Baasi kontaktisik ja -andmed Baasi nõuded õppuritele
AS Fertilitas AS Fertilitas

fertilitas@fertilitas.ee

Statsionaari vastutav õde Tiina Kivisaar
605 9065
t.kivisaar@fertilitas.ee

Ambulatooriumi vastutav õde Mare Allak
605 9666
m.allak@fertilitas.ee

Üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus.
AS Järvamaa Haigla AS Järvamaa Haigla Õendusjuht Maire Raidvere
maire.raidvere@jmh.ee
Üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus.
AS Lääne-Tallina Keskhaigla AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Õenduskvaliteedikoordinaator Marika Peralaan
marika.peralaan@keskhaigla.ee
Üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus.
AS Medicum AS Medicum koolituskeskuse juht Andra Õismaa
andra.oismaa@medicum.ee
Üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus.
AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus tegevusteraapia juht Heili Piilberg
5552 4349
heili.piilberg@taastusravi.ee
Üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus.
AS Rakvere Haigla AS Rakvere Haigla Õendusjuhi kt Markel Pajupuu
markel@rh.ee
Üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus.
AS Ida-Tallinna Keskhaigla AS Ida-Tallinna Keskhaigla Koolitusspetsialist Kristi Voll, kristi.voll@itk.ee, 58867441 Praktika alustamiseks peab olema õppijal esitada kehtiv tervisetõend.
Esmasel praktika sooritamisel peab üliõpilane läbima esmased sissejuhatavad juhendamised.
Korduva praktika sooritamise korral hinnatakse juhendamiste uuesti läbimise vajadust iga üliõpilase puhul individuaalselt.
Eelbroneeringuid praktikakohale saab teha vaid juba Ida-Tallinna Keskhaiglas töötav üliõpilane. Teised üliõpilased peavad lähtuma praktikakoha valikul kooli poolt kehtestatud korrast.
Üliõpilane on kohustatud tutvuma Ida-Tallinna Keskhaigla „Praktika ja residentuuri korraga“ esimesel praktikapäeval. Üliõpilasel peab olema allkirjastatud AS Ida-Tallinna Keskhaigla konfidentsiaalsusleping. Samuti kehtivad siin ka kõik üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus ja mida ei ole siin juba kajastatud.
Järveotsa Perearstikeskus Järveotsa PAK Õendusjuht Geidi Kukk ja juhataja Diana Ingerainen; 6747240, info@tohter.ee Ootame, et meie praktikandid oleks kõrgelt motiveeritud omandamaks oskuseid kitsamalt pereõe tööks kui ka meeskonnatööks laiemalt. Samuti kehtivad siin ka kõik üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus ja mida ei ole siin juba kajastatud.
Koolitervishoid OÜ - Rita Sepp
5 347 0927
rtsepp@gmail.com
Kohustus järgida praktikabaasi töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid, täita
töösisekorraeeskirju ning praktikakorralduse juhendit; Kohustus järgida praktikabaasi juhendaja nõudeid ning täita tema korraldusi; Kohustus olla välimuselt esteetiline; Kohustus teavitada praktika käigus esinevatest probleemidest praktikabaasipoolset
juhendajat ja koolipoolset juhendavat õppejõudu. Samuti kehtivad siin ka kõik üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus ja mida ei ole siin juba kajastatud.
Kuressaare Haigla Sihtasutus Kuressaare Haigla Personalijuht Lea Kalaus
lea.kalaus@saarehaigla.ee
Üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus.
OÜ Pirita Perearstikeskus Pirita PAK Kontaktisik: pereõde Melita Väljamäe melita.valjamae@gmail.com
tel.6061670
Kohustus järgida praktikabaasi töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid, täita * kohustus järgida Praktikabaasi töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid, täita
töösisekorraeeskirju ning praktikakorralduse juhendit;
* kohustus järgida Praktikabaasi juhendaja nõudeid ning täita tema korraldusi;
* kohustus omada esimesel päeval ning edaspidi vajadusel esitada Praktikabaasi
praktika dokumendid;
* kohustus kasutada isiklikke vahetusriideid ja –jalatseid
* enne praktikale suundumist vaktsineerima end B-hepatiidi ja gripi vastu,
mittevaktsineerimise korral olema teadlik võimalikust nakatumise ohust ja võtma
riski enda kanda;
* kohustus olla välimuselt esteetiline ja kanda rinnasilti, millel on üliõpilase
nimi, märge üliõpilane/praktikant ja Kõrgkooli nimi; Ülle Tiganik - Andmed meie keskuse kohta on täiesti õiged ja nii võibki jääda. Info üliõpilase kohta saabub meie üldmeilile ja edasi keskusesiseselt suuname kirja praktikajuhendajale kes võtab isiklikult üliõpilasega ühendust. Ainuke erinevus on, et alati enne praktikale saabumist soovib juhendaja kohtuda isiklikult üliõpilasega, et tutvustada kohalolekuga praktikabaasi
Üldised nõuded üliõpilastele on samuti enamasti aksepteeritavad, välja arvatud sõna kohustus, mille jätaksin välja. millised andmed sobivad, uuri üle enne
*kohustus teavitada praktika käigus esinevatest probleemidest Praktikabaasi
poolset juhendajat ja Kõrgkooli poolset juhendavat õppejõudu.
*kohustus  järgida"Isikuandmete kaitse seadust". 
OÜ Kodudoktori PAK Sinu Arst   Pereõde Ülle Tiganik
Sinu Arst Tervisekeskus
Oü Kodudoktori PAK Sinu Arst
Veerenni 53A, Tallinn, 10138
Tel. +372 7151 700
www.perearst.ee
Praktikajuhendaja baasis võtab isiklikult üliõpilasega ühendust ja alati enne praktikale saabumist soovib juhendaja kohtuda isiklikult üliõpilasega, et tutvustada kohalolekuga praktikabaasi.
SA EELK Tallinna Diakooniahaigla Tallinna Diakoonihaigla Sotsiaaltöötaja Anu Varep (st@diakooniahaigla.ee, telefon 651337. Üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus.
SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioon Kontaktisik: Riina Mõim
E-post: riina.moim@hnrk.ee
Telefon: +372 472 5449
Praktikaperioodiks on võimalik küsida majutuskohta; HNRK on taastusravihaigla, mis on spetsialiseerunud neuroloogiliste probleemidega laste ja täiskasvanute abistamisele. Taastusraviks kasutame kõrgtehnoloogilisi vahendeid ning igapäevatöös lähtume meeskonnapõhisest lähenemisest.
SA Läänemaa Haigla Läänemaa Haigla Kontaktiks praktikabaasis: õendusjuht Marju Lepmets 5027832 Üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus.
SA Narva Haigla Narva Haigla Kontaktisik
ülemõde Jelena Loik
e-post: jelena.loik@narvahaigla.ee
telefon: 3571805
SA Narva Haigla – on hea koht praktika läbimiseks
Palju aastaid võtab Narva Haigla vastu praktikale  üliõpilasi Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist, ja Tartu Ülikooli Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudist.
SA Narva Haigla on Eesti üks suurimatest üldhaiglatest.
Kõige vanem ravikorpus ehitati 1913.a. ning pühendati Romanovite dünastia valitsemise 300.a aastapäevale. Selle korpuse arhitektiks oli  A.Vladovski, kelle loominguks on ka kõikidele eesti meedikutele tuttavad Puusepa 2 ja Puusepa 4 haigemajad Tartus. Nii et side Narva haigla ja Kliinikumi vahel ulatub tänaseks juba enam kui saja aasta taha...
Hiljem lisandusid haigla koosseisu polikliinik 1996.a. ja 6-korruseline aktiivravi korpus 1976.a. Viimane hoone (õendusabi osutamiseks) valmis 2013.a. sügisel.
Nii et kui kõik meie majad kokku lugeda, siis saame arvu 8 – 3 ravikorpust, polikliinik, laborimaja, administratiivhoone, kiirabibaas, garaaž.
SA Narva Haiglas töötab 697 töötajat, seal hulgas on 101 arsti, 269 õde ja 126 hooldajad.
Narva haiglas on neli  kliinikut – sise-, kirurgia-, naiste- ja erakorralise meditsiini kliinik, diagnostilised teenistused (radioloogia, labor, patoloogia) ja meie kõige noorem osakond, iseseisva õendusabi osakond. Osakond asub 2013.a. valmis saanud korpuses.
Narva linnas on 57842 elanikku, kelle jaoks Narva Haiglas on 260 voodikohta, neist 85 õendusabivoodit.
Aastas viibib meil statsionaarse ravil 10500 patsienti, teeme 2500 operatsiooni. Aastas sünnib ligi 400 uut ilmakodanikku. Aastas toimub ligi 133000 ambulatoorset visiiti. Ambulatoorsed vastuvõtud toimuvad 16 erialal.
Kollektiiv aga on meil püsiv, suures osas kaua koos töötanud ning üksteist toetav. Ning see, et meil on kollektiivis paljude rahvuste esindajaid, on pigem plussiks kui miinuseks.
Ootame Teid Narva Haiglasse praktikat läbima. Pakume rohkelt praktilisi kogemusi, võimalusi ise palju ära teha ning sõbralikku töökeskkonda ja toetavat kollektiivi. Lubame, et pärast praktika lõppu oskate oluliselt paremini vene keelt, mis on edasises töös kindlasti kasulik oskus.
Majutusest
Praktikantidel on vajadusel võimalik ööbida haigla külalistetubades. Toad on ühe- ja kahekohalised. Tubade peale on üks ühine suu kook külmkapi ja söögitegemise võimalustega. On televiisor ja internet.
Toitlustamisest
Haiglas on personalisöökla, kus on võimalik lõunat süüa.

SA Narva Haigla
haigla@narvahaigla.ee
www.narvahaigla.ee 

 
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kontaktisik: Teele Kants, 617 2245
teele.kants@regionaalhaigla.ee
Üliõpilase kohustus:
a. omada kehtivat tervisetõendit (tervisetõend peab kehtima kogu praktikaajal) ja esitada see praktika esimesel päeval Praktikabaasipoolsele praktikajuhendajale;
b. järgida Praktikabaasi töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid, täita töösisekorraeeskirju ning praktikakorralduse juhendit, Praktikabaasi juhendaja nõudeid ning täita tema korraldusi;
c. kasutada isiklikke vahetusjalatseid
d. olla välimuselt esteetiline ja kanda rinnasilti, millel on üliõpilase nimi, märge üliõpilane/praktikant ja Kõrgkooli nimi;
e. teavitada praktika käigus esinevatest probleemidest Praktikabaasi poolset juhendajat ja Kõrgkooli poolset juhendavat õppejõudu.
f. sõlmida Praktikabaasiga „Kinnituskiri konfidentsiaalsuskohutuse täitmise kohta“ ja järgida "Isikuandmete kaitse seadust".
Enne praktikale suundumist vaktsineerima end B-hepatiidi ja grippi vastu, mittevaktsineerimise korral olema teadlik võimalikust nakatumise ohust ja võtma riski enda kanda;
SA Pärnu Haigla Pärnu Haigla Kontaktisik: Tiina Sildver-Kikas
SA Pärnu Haigla
Õendusteenistus
Vastutav õde
+372 44 73308
tiina.sildver-kikas@ph.ee
1. Praktikant peab teadma oma leetrite immuunstaatust:
• tõendab, et on saanud kaks doosi MMR vaktsiini või on testitud leetrite IgG suhtes -tulemus.
Võiks lisada, et kaitse puudumisel on SOOVITATAV  eelnev vaktsineerimine. Põhjus - kui toimub kokkupuude leetreid põdeva pt siis kaitset mitte omavad praktikandid tuleb vastavalt Terviseameti nõuetele alates 5. kokkupuutejärgsest päevast kuni 21. päevani praktikalt kõrvaldada. 

2. Sünnitusosakonda ja naiste nõuandlasse praktikale minejad peavad teadma oma immuunstaatust tuulerõugete suhtes.
• IgG antikehade olemasolu

3. Soovitav gripivastane vaktsineerimine.

4. Kirurgia ja sünnitusosakonda praktikale minejatelt MRSA analüüs tulemusega (kehtib 3 kuud)

 

 

 

*Praktikabaaside üldised nõuded üliõpilastele:

1. kohustus omada kehtivat tervisetõendit ja esitada see praktika esimesel päeval ning nõudmisel praktikabaasis;
2. kohustus järgida praktikabaasi töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid, täita töösisekorraeeskirju ning praktikakorralduse juhendit;
3. kohustus järgida praktikabaasi juhendaja nõudeid ning täita tema korraldusi;
4. kohustus kasutada isiklikke teiste tervishoiuasutuste eraldusmärkideta vahetusriideid ja -jalatseid v.a. eririietus (näiteks operatsiooniriietus);
5. enne praktikale suundumist vaktsineerima end B-hepatiidi vastu, mittevaktsineerimise korral olema teadlik võimalikust nakatumise ohust ja võtma riski enda kanda;
6. kohustus olla välimuselt esteetiline;
7. kohustus kanda rinnasilti, millel on märgitud üliõpilase nimi ja märge üliõpilane/praktikant;
8. kohustus teavitada praktika käigus esinevatest probleemidest praktikabaasipoolset juhendajat ja koolipoolset juhendavat õppejõudu;
9. kohustus osaleda praktikabaasi infotunnil, esitada kõik vajalikud praktikadokumendid, koostada juhendajaga praktikagraafik ning järgida seda.