Projekt "Õed tagasi tervishoidu"

Õenduse õppetool alustab 29. augustil 2017 taas projektipõhise õppega "Õed tagasi tervishoidu". Projekti rahastab Sotsiaalministeerium. Õppe raames viiakse läbi teoreetiline ja praktiline koolitus, mis annab võimaluse tuua tööturule tagasi õed, kes ei ole tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud ja õena ei tööta. Koolitus valmistab õendussektoris pikemat aega mittetöötanud õdesid ette õe teooria- ja praktikaeksami sooritamiseks, mis annab võimaluse nende kandmiseks tervishoiutöötajate registrisse.

Registreerimine õppesse algab 1. juulil ja kestab kuni 10. augustini 2017. Registreeruda saab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Täiendkoolituskeskuse kodulehekülje (tk.ttk.ee) kaudu.

Õpperühma suurus on 25 inimest, rühm komplekteeritakse vastuvõtuvestluste tulemusel hindamiskriteeriumite alusel. Vastuvõtuvestlused toimuvad 16.-17. august, vestlusele saab registreerida Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Täiendkoolituskeskuse koduleheküljel (tk.ttk.ee) oleva registreerimislingi kaudu.

NÕUTUD DOKUMENDID
Esitada e-posti aadressile koolitused@ttk.ee

 • kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument (õed - Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Kohtla-Järve Meditsiinikooli diplom või välisriigi haridust tõendav dokument (koos ENIC/NARIC keskuse antud hinnanguga) õe põhikoolituse õppekava täitmise kohta)
 • CV
 • Vajadusel nimevahetust kinnitava dokumendi koopia.

Juhul, kui dokumentide esitamine meili teel ebaõnnestub või puudub selleks võimalus, palun tuua dokumendid ja nende koopiad vahemikus 14.- 15. august aadressil Kännu 67, ruum 227.

29. augustil 2017 kell 10.30 toimub sissejuhatav infotund ja keeleõppe vajaduse hindamine. Õppekava täitmiseks peab õppur läbima 30 EAP mahus teoreetilise õppe ja praktika ning sooritama eksami. Õppetöö toimub tsükliõppena üle nädala K-R, vajaduspõhise eesti keele õppe puhul lisandub teisipäev keeleõppeks. Kursus lõpeb detsembris toimuva teooria ja praktika eksamiga, mille positiivse soorituse järgselt kantakse kursuse läbija tervishoiutöötajate registrisse. Õppijatele makstakse stipendiumi, registrieksami 2017. aastal sooritamise korral on eksam kursusel osalejale tasuta.

Õppetöö kuupäevad:
30.08-1.09, 13.-15.09, 27.-29.09, 11.-13.10, 25.-27.10, 8.-10.11
Eesti keel: 29.08, 12., 26.09; 10., 24.10; 7.11  
Kliiniline praktika: 13.11- 8.12

Lisainfo:

 • Kadri Kööp

  Kadri Kööp

  Õppejõud-lektor

  • kadri.koop@ttk.ee
  • 671 1739
  • 227
 • Siret Piirsalu

  Siret Piirsalu

  Elukestva õppe keskuse juhataja, keeleõppe õppejõud-lektor

  • siret.piirsalu@ttk.ee
  • 671 1726 / +372 52 38 928
  • 316