Korduma kippuvad küsimused

1. Kuidas saada raamatukogu lugejaks?
Lugejaks registreeritakse isikliku avalduse alusel.

2. Mis dokumendi alusel teavikuid laenutatakse?
Teavikuid laenutatakse vastavalt Raamatukogu kasutamise korrale ainult registreeritud lugejale, kelleks võib olla Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppur või töötaja, isikut tõendava dokumendi, Eesti üliõpilaspileti või ISIC üliõpilaspileti alusel.

3. Kust leida infot raamatukogu lahtiolekuaegade kohta?
Info raamatukogu lahtiolekuaegade kohta on väljas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kodulehel rubriigi Raamatukogu all.

4. Kui pikaks ajaks raamatuid laenutatakse?
Teavikute laenutustähtajad määrab raamatukogu sõltuvalt teaviku tüübist, eksemplaride hulgast ja kasutamisintensiivsusest. Üldjuhul laenutatakse õpikuid 120 päevaks ja ülejäänud teavikuid 21 päevaks.
Ajalehed, diplomitööd ja lugemissaali avariiulil olevad raamatud on mõeldud ainult kohapeal kasutamiseks, neid koju ei laenutata.

5. Kas raamatute tagastustähtaega saab pikendada?
Lugeja saab oma laenutusaega pikendada, kui teaviku kasutamiseks ei ole registreerunud teisi lugejaid:

1. ise ESTER lugejakonto kaudu;
2. raamatukogus laenutusletis;
3. telefoni teel: Tallinnas - 6 711 735, Kohtla-Järvel - 6 711 785;
4. e-kirja teel: Tallinnas raamatukogu@ttk.ee; Kohtla-Järvel raamatukogu.kj@ttk.ee
 

6. Kas keegi teine võib minu poolt laenatud teavikuid minu eest tagastada?
Jah, võib. Teavikud võib tagastada raamatute tagastuskappi.

7. Kui raamat, mida soovin, on välja laenutatud, kas on võimalik end sellele järjekorda panna?
Teavikuid saab lugeja reserveerida raamatukogutöötaja vahendusel raamatukogus kohapeal, e-kirja (Tallinnas raamatukogu@ttk.ee; Kohtla-Järvel raamatukogu.kj@ttk.ee) või telefoni teel (Tallinnas - 6 711 735; Kohtla-Järvel - 6 711 785). Lugejale teatatakse tema nimele saabunud teavikutest telefoni või e-kirja teel. Reserveeritud teavikuid hoitakse lugejale 3 tööpäeva. Kui selle aja jooksul ei ole teavikutele järele tuldud, siis antakse need edasi järgmisele soovijale.

8. Kas lõputöid saab koju laenata?
Lõputöid saab ainult kohapeal kasutada, neid koju ei laenutata. Kõrgkoolis kaitstud lõputööde täistekstid on leitavad ESTER kataloogist. Raamatukogukataloogis on avalikud kõrgkoolis kaitstud viimase viie aasta lõputööde täistekstid.

9. Kuidas ma tean, kas minu soovitud raamat on raamatukogus olemas?
Kõigi raamatukogus leiduvate teavikute andmed on nähtavad raamatukogukataloogis ESTER.

10. Kas Kohtla-Järve struktuuriüksuse raamatukogust laenatud raamatuid on võimalik tagastada Tallinna õppehoone raamatukokku ja vastupidi?
Jah, on võimalik.

11. Kas Tallinna õppehoone raamatukogust on võimalik tellida raamatuid Kohtla-Järve struktuuriüksuse raamatukokku ja vastupidi?
Jah, on võimalik.

12. Kas tähtaja ületanud teavikute eest peab maksma viivist?
Laenutustähtaja ületamise eest tuleb lugejal maksta viivist. Viivise suurus on 0,05 eurot päevas iga laenatud teaviku kohta.

13. Mida teha kui raamatukogu raamat on kadunud?
Teaviku rikkumise või kaotamise korral on lugeja kohustatud asendama selle teise eksemplariga (sama nimetusega, võib olla uuem trükk). Erandkorras võib lugeja teaviku asendada ka teavikuga, mille raamatukoguhoidja on samaväärseks tunnistanud.

14. Kas raamatukogus on võimalik töötada oma sülearvutiga?
Jah, on võimalik, raamatukogu asub WIFI levialas. Arvuti peab toetama majas levivat 5 GHz sagedust. Kui Teie arvuti ei tuvasta kooli WIFI võrku, pöörduge kõrgkooli IT-osakonna poole.

15. Kas raamatukogus Interneti kasutamine on tasuline?
Interneti kasutamine on tasuta. Kohapeal on võimalus kasutada internetiühendusega raamatukogu arvuteid ja isiklikke sülearvuteid.

16. Kas raamatukogus on võimalik printida ja paljundada?
Raamatukogu pakutavad tasulised teenused on paljundamine, printimine ja skaneerimine.
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Tallinna õppehoone raamatukogus osutab prindi, koopia ja skaneerimise iseteeninduslikku teenust OVERALL AS Print In City. Kõigi teenusega seotud küsimustele vastab Overall AS telefonil 6 300 530 (E-R 9.00-17.00) või e-postil support@printincity.ee

Printimis-paljundus-skaneerimisteenust on võimalik kasutada raamatukogu lahtiolekuaegadel.

17. Kuidas saab reserveerida kõrgkooli raamatukogu individuaal- ja rühmatööruume?
Individuaal- ja rühmatööruumide kasutamiseks tuleb endale aeg broneerida SIIN. Seda saab teha ka raamatukogu töötaja vahendusel raamatukogus kohapeal, e-maili teel (raamatukogu@ttk.ee) või helistades 6711735.

Individuaal ning rühmatööruume on võimalik kasutada raamatukogu lahtiolekuaegadel, vaata infot SIIT.

18. Kust saab paroolid EBSCO andmebaasi kasutamiseks?
EBSCO andmebaasi ja elektrooniliste erialaajakirjade sisse logimiseks vajalikud paroolid tuleb küsida raamatukogutöötajalt.