Rahvusvahelisus

Sandra Mägi ja Kristel Ojala Iirimaal, Waterfordi Tehnoloogiainstituudis, tutvumas sealse tervisedenduse eriala õppekavaga ja koostöövõimalustega. 


ERASMUS Intensiivprogramm „Riskikäitumise ennetamine noorte seas“  (Combating Risk Behaviour Among Youngsters, CRBAY). Maht 4 EAP.

Rahvusvaheline intensiivprogrammi eesmärgiks on osalejate riikide kogemuste vahetamine noorte riskikäitumise ennetamise parimast praktikast ning multidistsiplinaarne koostöö tervise- ja sotsiaalvaldkonna vahel. Programmi koordinaator on  Metropoolia Rakenduskõrgkool (Helsinki Metropolia University of Applied Sciences). Programmis osalevad õppejõud ja üliõpilased Eestist, Soomest, Hispaaniast, Portugalist, Hollandist, Ungarist ja Belgiast. Programm koosneb  iseseisvast tööst ja õppetööst Metropoolia Ametikõrgkoolis (1-2 nädalat). Intensiivprogramm  toimub alates 2014.

ERASMUS Intensiivprogramm „Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus“  (Poverty and social exclusion, IPPSE).  Maht 4 EAP.

Rahvusvahelise intensiivprogrammi eesmärgiks oli osalejate riikide kogemuste vahetamine vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse parimast praktikast ning multidistsiplinaarne koostöö tervise- ja sotsiaalvaldkonna vahel. Programmi koordinaator oli  Metropoolia Rakenduskõrgkool (Helsinki Metropolia University of Applied Sciences). Programmis osalesid õppejõud ja üliõpilased Eestist, Soomest, Hispaaniast, Portugalist, Hollandist, Ungarist ja Belgiast. Intensiivprogramm  toimus 2011 – 2013.