SA Põhja- Eesti Regionaalhaigla

Koostöö raamleping nr 9-9/89 on sõlmitud Tallinnas 28. oktoobril 2005. a
 
Lepingu eesmärgiks on sätestada poolte koostöö üldpõhimõtted, mis on aluseks õppetöö teadus- ja arendustegevuse ja teiste ühiste huvide valdkondades tegevuste täpsustamiseks ning nendest tulenevate konkreetsete tööde teostamist sätestavate lepingute sõlmimiseks.

12. mail. 2006.a.  SA Põhja- Eesti Regionaalhaiglas toimunud õdede kevadkonverentsil "Turvaline meeskond, turvaline elu" esinesid posterettekandega teemal "Peatage müra" hambatehnikute eriala esimese kursuse üliõpilased Katre Org ja Piret Armuand, teise posterettekande tegid farmaatsia eriala esimese kursuse üliõpilased Olga Maksimtsuk, Julia Serebrjan, Natalja Dersova, Natalja Bojasova, Valeri Rjabtsov. Lisaks esinesid farmaatsia eriala esimese kursuse üliõpilased ettekandega "Ergonoomiaalased nõuded arvutitöökeskkonnale".

Lisainfot vaata siit.