Oluline info!

 • SAIS

Kontrollige, kas sisestasite oma kontaktandmed korrektselt. Kui avaldus jääb staatusesse "Ülevaatamisel", tuleb vajalikud dokumendid esitada kõrgkoolis kohapeal (19.-22. november kell 10-16). Vastuvõtutöötaja lisab staatuses "Ülevaatamisel" olevatele avaldustele kommentaari, mis Teie avalduselt puudu on. Enne vastuvõtukatsele/-vestlusele tulekut kontrollige oma SAISi avalduselt üle nii oma vestlusaeg kui ruum.

 • Eesti keele oskus

Talvisel vastuvõtul on õe õppekavale kandideerimise eelduseks eesti keele oskus vähemalt B2-tasemel. Kandidaadil, kes ei ole varasemalt omandanud haridust eesti keeles ega oma eesti keele B2-taseme tunnistust, ei ole võimalik talvisel vastuvõtul õe õppekavale kandideerida.
Erakorralise meditsiini tehniku õppekavale kandideerides on vajalik eesti keele oskus B1-tasemel. B1-taseme tunnistuse puudumisel on kandidaat kohustatud läbima eesti keele oskuse hindamise. Kui Teil on küsimusi eesti keele hindamise kohta, pöörduge elukestva õppe keskuse juhataja ja keeleõppe õppejõud-lektor Siret Piirsalu poole - siret.piirsalu@ttk.ee, tel. 6711726.

 • Dokumentide vastuvõtt kõrgkoolis kohapeal (19.-22. november kell 10-16)

Dokumendid tuleb lisaks esitada kohapeal vaid juhul, kui vajalikud andmed (andmed keskkooli lõpetamise kohta, sh lõputunnistuse hinded) SAISis puuduvad. Kui olete pärast keskkooli lõpetamist muutnud oma nime, tuleb dokumentide esitamisel kõrgkoolis kohapeal kaasa võtta ka nimemuutmist tõendav dokument (nt abielutunnistus). Kõrgkoolis tuleb esitada kõikide dokumentide originaalid (mitte koopiad).
Kõikidele erialadele on võimalik esitada dokumente nii Tallinnas kui ka Kohtla-Järvel. Kui Teil on küsimusi dokumentide vastuvõtu kohta Kohtla-Järvel, pöörduge Kohtla-Järve struktuuriüksuse sekretär Ulvi Jõesaare poole - ulvi.joesaar@ttk.ee, tel 6711780. 
Kõik vastuvõtuvestlused ja -katsed toimuvad Tallinnas.

Erakorralise meditsiini tehniku õppekavale kandideerides on vajalik SAISis esitada kirjalik ülevaade. Vaata juhendit SIIT!

 • Vastuvõtutesti sooritamine

Pange tähele, et kõik kandidaadid, kes kandideerivad õe õppekavale, peavad sooritama vastuvõtutesti hiljemalt 22. november 2018. Viimane testi avamise hetk on 22. november kell 23.15. Soovitame testi teha süle- või lauaarvutis (mitte telefonis ega tahvelarvutis). Loe lisainfot vastuvõtutesti kohta siit!
Õe õppekaval pääsete vestlusele siis, kui olete keskmisest hindest (max 5 punkti) ja vastuvõtutestist (max 20 punkti) kokku kogunud vähemalt 16 punkti.

 • Tunniplaan

Kui Teil on küsimusi tunniplaani või õppegraafikute kohta, pöörduge kõrgkooli õppetööjuhi Kristiina Puura poole - kristiina.puura@ttk.ee, tel 6 711 760.

 • Tasuta/tasuline õppimine

Õppimine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis rakenduskõrgharidusõppes täiskoormusel on tasuta. Õppimine on tasuline vaid juhul, kui olete samalt õppekavalt viimase kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ning soovite õpingutega uuesti alustada.

Kutseõppe õppekavadel on tasuta ja tasulisi õppekohti, kandideerimisel valige SAISis soovitud konkurss. Kui soovite kandideerida nii tasulisele kui ka tasuta õppekohale, tuleb kandideerida mõlemal konkursil.

 • Immatrikuleerimine

Immatrikuleerimine tähendab sissesaanud kandidaadi arvestamist kõrgkooli õppurite nimekirja. 25.01.2019 immatrikuleeritakse kandidaadid, kes on pingerea alusel saanud õppekoha ning õigeaegselt oma õppimatulekut SAISis kinnitanud. Immatrikuleerimiseks ei ole vajalik kandidaadil kõrgkooli kohapeale tulla.

 • Grete Sõõru

  Grete Sõõru

  VÕTA- ja vastuvõtuspetsialist

  • grete.sooru@ttk.ee
  • 6 711 734
  • 100