Tellitavad kursused

 

1. Erialane eesti keel tervishoiutöötajatele (B1–B2-tasemele) - 60 ak/tundi 
Eesmärk: Anda õppijatele teadmised õendusalase erialakeele korrektsest kasutamisest erialaste tekstide lugemise ja kuulamise ning erialase terminoloogia kasutamise kaudu nii kõnes kui kirjas.
Sihtrühm: Haiglates, polikliinikutes jne töötavad õed, ämmaemandad, hooldustöötajad, kes soovivad parandada erialase eesti keele oskust.
Koolitajad: Siret Piirsalu ja Elle Sõrmus
Õpiväljundid:
 • oskab kasutada erialast terminoloogiat patsiendiga suhtlemisel ja dokumentatsiooni täitmisel; 
 • suudab jälgida vestlust ja kaasa rääkida tervishoiu-alastel teemadel;
 • oskab kirjutada pikemaid erialaseid tekste;
 • teab olulisi grammatikateemasid (nimi- ja omadussõnad; liht-, täis- ja enneminevik; käänded; sihitis; umbisikuline tegumood; tegusõnade rektsioonid; omadussõnad; modaalsõnad; määrsõnad) ja oskab neid kasutada.
Kursuse hind: kokkuleppel
2. NANDA I õendusdiagnooside kasutamine haiglates - 40 ak/tundi või 8 ak/tundi.
Eesmärk: Anda ülevaade NANDA taksonoomia ajaloost, ülesehitusest,valdkondadest, diagnoosidest ja olla valmis diagnooside sõnastamiseks ja kasutamiseks tervishoiuasutuse õenduspraktikas.
Sihtrühm: Õde, ämmaemand
Koolitaja: Mare Tupits, Olesja Zeel RN, MA
Õpiväljundid:
tunneb NANDA taksonoomiat;
 • omab ülevaadet NANDA taksonoomia olemusest, valdkondadest, diagnoosidest;
 • oskab kasutada terviseseisundi hindamise skeemi ja püstitada diagnoose;
 • on motiveeritud rakendama NANDA taksonoomiat õenduspraktikas.
Kursuse hind: kokkuleppel
3. Haigla hügieen – 8 akad/tundi
Eesmärk: Kaasajastada teadmisi enamlevinud nakkusetekitajatest ja nende tõrjest haigla keskkonnas.
Sihtrühm: Õde, ämmaemand, hooldaja
Koolitaja: Olesja Zeel RN või Ljudmila Linnik RN, MA
Õpiväljundid:
 • tunneb nakkustekitajaid;
 • tunneb isolatsiooniabinõusid;
 • tunneb kätehügieeni;
 • oskab kasutada koristusvahendeid.
Kursuse hind: kokkuleppel
 • Siret Piirsalu

  Siret Piirsalu

  Elukestva õppe keskuse juhataja, keeleõppe õppejõud-lektor

  • siret.piirsalu@ttk.ee
  • 671 1726 / +372 52 38 928
  • 316
 • Liis Johanson

  Liis Johanson

  Täienduskoolituse spetsialist

  • liis.johanson@ttk.ee
  • 671 1707 / 58190824
  • 302
 • Ulvi Jõesaar

  Ulvi Jõesaar

  Sekretär

  • ulvi.joesaar@ttk.ee
  • 6711 780
  • Ruum 5