URKUND

Kõrgkoolil on õigus eksmatrikuleerida õppur vääritu käitumise tõttu. Väärituks käitumiseks loetakse mh ka plagieerimist.
Plagiaat ehk loomevargus esineb juhul, kui esitatakse kellegi teise kirjaliku töö või selle osa oma nime all ning refereerimine/tsiteerimine on  nõuetekohase viitamiseta. Plagiaat on ka see kui  üliõpilane esitab oma töö, mida on varasemal hindamisel juba arvestatud. Oma uurimistöö refereeringut ning tsiteerimist saab vajadusel kasutada, aga sellele tuleb korrektselt viidata.

Oluline on mõista, et üliõpilane on töö autor ja kannab täit vastutust oma tööde koostamise, korrektse viitamis- ja eetikanõuete täitmise eest. Kirjanduse viitamisel tuleb lähtuda kõrgkooli vormistamise juhendist. Lõputööde korral kinnitab üliõpilane oma allkirjaga, et tema poolt esitatav töö on originaallooming ja ei sisalda teiste autorite viitamata tekste.

Plagiaadi tuvastuse kord Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

Juhul kui õppejõud on tuvastanud plagiaadi kahtlusega töö, siis ta registereerib selle kõrgkooli siseveebis asuvas "Akadeemilise petturluse registris". (NB! Vajalik sisselogimine)

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on üliõpilastööde kontrollimiseks kasutusel plagiaadituvastussüsteem URKUND (alates 15.03.2021 nimega OURIGINAL).

 • Heli Raun

  Heli Raun

  Haridustehnoloog

  • heli.raun@ttk.ee
  • +372 5650 3767
  • 133