URKUND

Kõrgkoolil on õigus eksmatrikuleerida õppur vääritu käitumise tõttu. Väärituks käitumiseks loetakse mh ka plagieerimist.
Plagiaat ehk loomevargus esineb juhul, kui esitatakse kellegi teise kirjaliku töö või selle osa oma nime all ning refereerimine/tsiteerimine on  nõuetekohase viitamiseta. Plagiaat on ka see kui  üliõpilane esitab oma töö, mida on varasemal hindamisel juba arvestatud. Oma uurimistöö refereeringut ning tsiteerimist saab vajadusel kasutada, aga sellele tuleb korrektselt viidata.

Oluline on mõista, et üliõpilane on töö autor ja kannab täit vastutust oma tööde koostamise,  korrektse viitamis- ja eetikanõuete täitmise eest. Kirjanduse viitamisel tuleb lähtuda kõrgkooli vormistamise juhendist. Lõputööde korral kinnitab üliõpilane oma allkirjaga, et tema poolt esitatav töö on originaallooming ja ei sisalda teiste autorite viitamata tekste.

Juhul kui õppejõud on registreerinud plagiaadi kahtlusega töö, siis ta registereerib selle Plagiaadijuhtumite menetlemise registris: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwBq_fTDE7iOb4htXGJBbySB3rN84L4mrSbhQe68s_s3aE-g/viewform 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on üliõpilastööde kontrollimiseks kasutusel plagiaadituvastussüsteem URKUND

Plagiaadi tuvastuse kord Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.

Sisenemine URKUND keskkonda

 

 

 • Are Kangus

  Are Kangus

  Haridustehnoloog

  • are.kangus@ttk.ee
  • 671 1712
  • 133