Vabakuulajate õpe

Vabakuulaja on isik, kellel on õigus sooritada enda poolt valitud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool) tasemeõppe õppeaineid rektori/õppeprorektori ja vastavate keskuste/õppetoolide/ osakonna juhataja kooskõlastusel ning osaleda õppetöös vastavalt kokkulepitule (õppekorralduseeskiri, punkt 1.4.4.7).

Vabakuulajana õppimine on tasuline:

 • rakenduskõrgharidusõppes 1 EAP  50  eurot ;
 • kutseõppes 1 EKAP  39 eurot   

Õppekulude hüvitamine toimub vastavalt vabakuulajaks lubamise avaldusele, mis sõlmitakse vabakuulajaga kuni üheks semestriks. Õppekulude hüvitamisel lähtutakse kõrgkoolis kehtivast korrast.

Vabakuulajaks kinnitamine ja õppeainete deklareerimine

Isikul, kes soovib tasemeõppes vabakuulajana õppida, tuleb esitada avaldus (pdf / wordkõrgkooli õppeosakonda (ruum 102) vähemalt kaks nädalat enne õppetöö algust. Vabakuulajaks kinnitamise avaldusele märgitakse õppeained, mida jooksval/eelseisval õppeaastal/semestril läbida soovitakse. Õppeainete sooritamine toimub vastavalt kõrgkoolis pakutavatele võimalustele, vt õppeaineid õppeinfosüsteemis ÕIS https://ttk.ois.ee/subject

Vabakuulajaks kinnitamine kooskõlastatakse vastava õppetooli / kutseõppe osakonnaga ja positiivse otsuse korral kinnitatakse isik käskkirjaga kõrgkooli vabakuulajaks ning deklareeritakse soovitud õppeained õppeinfosüsteemis ÕIS. Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele.

Vabakuulaja võib ühes semestris deklareerida kuni 22 EAP.

Lisainformatsioon:
 

 • Keidi-Riin Unt

  Keidi-Riin Unt

  Õppetöö spetsialist

  • keidi-riin.unt@ttk.ee
  • 671 1705
  • 100
 • Särel Teede

  Särel Teede

  Õppetöö spetsialist

  • sarel.teede@ttk.ee
  • 671 1763
  • 101