Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhiväärtused

Väljavõte "Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli arengukavast 2017-2021", mis on kinnitatud allinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu 03.04.2017. a. otsusega nr 1.1.

IKKA (Inimene Koostöö Kaasamine Areng)

INIMENE Kõrgkooli keskne väärtus.
Töötajad - töötajate kompetents, pühendumine, isikupära ja     innovaatilisus loovad unikaalse keskkonna arenguks ja õppimiseks.
Õppijad - õppijate erinev taust ja õppimise protsessis arenevad oskused ning teadmised rikastavad kõrgkooli. 
KOOSTÖÖ Kõrgkool kujundab töötajates ja õppijates oskusi multiprofessionaalseks ja multikultuuriliseks meeskonnatööks, olles pidevas koostöös arengut toetavate organisatsioonidega siseriiklikult ja rahvusvaheliselt.
KAASAMINE  Töötajad, õppijad, vilistlased ja partnerid on kaasatud organisatsiooni juhtimisse ja arendustegevusse.
ARENG Toetame innovaatilisust, innustame ja oleme innustunud.