Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhiväärtused

Väljavõte "Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli arengukavast 2012-2016", mis kinnitati haridus- ja teadusministri 05.12.2011. a käskkirjaga nr 934

IKKA (Inimene Koostöö Kaasamine Areng)

INIMENE

on kõrgkooli keskne väärtus.

Töötajad –  töötajate kompetents,  pühendumine, isikupära ja innovaatilisus loovad unikaalse       keskkonna arenguks ja õppimiseks.

Õppijad – õppijate erinev taust ja õppimise protsessis arenevad oskused ning teadmised rikastavad kõrgkooli, olles sillaks ühiskonna ja partnerite vahel.

KOOSTÖÖ

kõrgkool kujundab töötajates ja õppijates oskusi multiprofessionaalseks ja multikultuuriliseks meeskonnatööks, olles pidevas koostöös arengut toetavate organisatsioonidega siseriiklikult ja rahvusvaheliselt. 

KAASAMINE

töötajad, õppijad, vilistlased ja partnerid on kaasatud organisatsiooni juhtimises ja arendustegevuses.

ARENG

toetame innovaatilisust, innustame ja oleme innustunud, võimaldame areneda eesmärgistatult, nõudes vastutust tehtud valikute ees.