Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhiväärtused

Väljavõte "Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli arengukavast 2017-2021", mis on kinnitatud allinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu 03.04.2017.a. otsusega nr 1.1

IKKA (Inimene Koostöö Kaasamine Areng)