Õppeosakond

Õppeosakond tegeleb õppekorralduse koordineerimisega kõrgkoolis. Osakonna põhiülesandeks on tagada kvaliteetne ja häireteta toimiv õppetöö.

Õppeosakond võtab vastu õppureid  E – N 10.00 – 12.30, 14.00 – 16.00.

Õppeosakonna kõik kontaktid.

Kes millega tegeleb õppeosakonnas:

Särel Teede - õppetöö spetsialist (õpinõustamine: õendus, v.a. õe eriala koolitus ja terviseteadus)

Õppurite deklaratsioonide, õppetulemuste ja protokollidega seonduva korrasoleku tagamine, töötajate ja õppurite sellekohane nõustamine; eksternide ja vabakuulajate nõustamine; lõputööde ja -eksamite koordineerimine; õppetoetuste jmt (nt erivajadusega üliõpilaste stipendium) koordineerimine, töötajate ja õppurite nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes. 

Säreli kontakt

Sigrit Ustav - õppetöö spetsialist (õpinõustamine: rakenduskõrgharidus va õendus + kutseõpe)

Õppurite deklaratsioonide, õppetulemuste ja protokollidega seonduva korrasoleku tagamine, töötajate ja õppurite sellekohane nõustamine; eksternide ja vabakuulajate nõustamine; lõputööde ja -eksamite koordineerimine; õppetoetuste jmt (nt erivajadusega üliõpilaste stipendium) koordineerimine, töötajate ja õppurite nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes. 

Sigriti kontakt

Kai Kell - õppetöö spetsialist (õpinõustamine: õe eriala koolitus, magistriõpe, kutseõppe PRÕM õpperühmad)

Õppurite deklaratsioonide, õppetulemuste ja protokollidega seonduva korrasoleku tagamine, töötajate ja õppurite sellekohane nõustamine; eksternide ja vabakuulajate nõustamine; lõputööde ja -eksamite koordineerimine; õppetoetuste jmt (nt erivajadusega üliõpilaste stipendium) koordineerimine, töötajate ja õppurite nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes. 

Kai kontakt

Monika Melders - praktikaspetsialist (praktika)

Praktika korraldus, lepingute sõlmimine, teatiste saatmine, praktikale registreerimise koordineerimine

Monika kontakt

Grete Sõõru – VÕTA- ja vastuvõtuspetsialist (VÕTA, vastuvõtt, tuutorlus)

Õppurite varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) koordineerimine; õppurite vastuvõtu planeerimine ja korraldamine; töötajate, õppurite ja kandidaatide  nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes. Tuutorite infovahetuse koordineerimine ja juhendamine.

Grete kontakt

Asko Kesk - infosüsteemide administraator (EHIS, ÕIS, SAIS, koduleht)

EHIS, ÕIS, SAIS tugi ja kodulehe haldamine.

Asko kontakt

Are Kangus – haridustehnoloog (Moodle, e-õpe)

Haridustehnoloogia (e-õpe, õpikeskkonnad) tugiteenuste pakkumine töötajatele ja õppuritele; e-õppe vajaduste väljaselgitamine ning uute arengusuundade väljatöötamine ja elluviimine; tugiteenus õppe- ja turundusmaterjalide kujundamisel; õppevideode ja kõrgkooli tutvustavate videode salvestamine ja montaaž; e-õppe alase teavituse, koolituse, sisutootmise ja koostöö korraldamine, koordineerimine ning arendamine; töötajate ja õppurite nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes.

Are kontakt

Sirje Vägi - õppetöö spetsialist (õpiränne)

Õppimine välisriigis, väliskülalisõppurite nõustamine

Sirje kontakt

Kadri Ausmeel – õppetöö spetsialist (dokumendihaldus)

Õppetööalase dokumentatsiooni koostamine ning korrashoid; õppurite üle arvestuse pidamine, lõpudokumentide vormistamine, töötajate ja õppurite nõustamine õppetööalastes küsimustes, õppurite õppeteenuslepingute koostamine ja haldamine.

Kadri kontakt

Zelda Fain - õppetöö spetsialist

Keeletunnistuste koostamine ja haldus, õppetööga seotud ürituste korraldamine

Zelda kontakt

Kristiina Puura - õppetööjuht (tunniplaan)

Õppetöö planeerimine, tunniplaani koostamine, aineprogrammide haldamine, valik- ja vabaainete koordineerimine.

Kristiina kontakt

Kristiina Pullerits – õppekvaliteedijuht

Nõustamise koordineerimine, tagasiside kogumine, statistika, aruandlus, Sissejuhatus õppimisse õppeaine koordineerimine, õppekavade haldamine.

Kristiina kontakt

Eve Epner - välissuhete juht

Õppejõudude ja töötajate õpiränne, välissuhete koordineerimine ja haldamine.

Eve kontakt

Jaana Sepp - õppeosakonna juhataja

Õppeosakonna juhtimine, vaiete lahendamine, õppeprotsesside juhtimine

Jaana kontakt

Õppeosakonna arengukava 2017-2021
Õppeosakonna põhimäärus