Projekt "Õed tagasi tervishoidu"

Õenduse õppetool alustab 27. augustil 2018. a. taas projektipõhise õppega "Õed tagasi tervishoidu"!

Õppe raames viiakse läbi teoreetiline ja praktiline koolitus, mis annab võimaluse tuua tööturule tagasi õed, kes ei ole tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud ja õena ei tööta. Koolitus valmistab õendussektoris pikemat aega mittetöötanud õdesid ette õe teooria- ja praktikaeksami sooritamiseks, mis annab võimaluse nende kandmiseks tervishoiutöötajate registrisse.

Registreerimine õppesse algab 2. juulil ja kestab kuni 10. augustini 2018. a.. Registreeruda saab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Täiendkoolituskeskuse kodulehekülje (tk.ttk.ee) kaudu.

Õpperühma suurus on 25 inimest, rühm komplekteeritakse vastuvõtuvestluste tulemusel hindamiskriteeriumite alusel. Vastuvõtuvestlused toimuvad 15.-16. august 2018. a., vestlusele saab registreerida Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Täiendkoolituskeskuse koduleheküljel (tk.ttk.ee) oleva registreerimislingi kaudu.

NÕUTUD DOKUMENDID
Esitada e-posti aadressile koolitused@ttk.ee

 • kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument (diplom õe põhikoolituse õppekava täitmise kohta - Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Kohtla-Järve Meditsiinikooli diplom)
 • CV
 • vajadusel nimevahetust kinnitav dokument

Juhul, kui dokumentide esitamine e-posti teel ebaõnnestub või puudub selleks võimalus, tuua dokumendid ja nende koopiad vahemikus 13.-14. august 2018. a. aadressil Kännu 67, ruumi 227.

NB! Koolitusel saavad osaleda ainult Eestis õe kutsekvalifikatsiooni omandanud õed!

27. augustil 2018. a. kell 10.30 toimub kõigile vastuvõetutele sissejuhatav infotund ja keeleõppe vajaduse hindamine. Õppekava täitmiseks peab õppur läbima 30 EAP mahus teoreetilise õppe ja praktika ning sooritama eksami. Õppetöö toimub tsükliõppena üle nädala kolmapäevast reedeni, vajaduspõhise eesti keele õppe puhul lisandub teisipäev keeleõppeks. Kursus lõpeb 2018. aasta detsembris toimuva teooria- ja praktikaeksamiga, mille positiivse soorituse järgselt kantakse kursuse läbija tervishoiutöötajate registrisse. Õppijatele makstakse stipendiumi, registrieksami 2018. aastal sooritamise korral on eksam kursusel osalejale tasuta.

Projekti rahastab Sotsiaalministeerium. 

Lisainfo:

 • Kadri Kööp

  Kadri Kööp

  Õppejõud-lektor

  • kadri.koop@ttk.ee
  • 671 1739
  • 227
 • Siret Piirsalu

  Siret Piirsalu

  Elukestva õppe keskuse juhataja, keeleõppe õppejõud-lektor

  • siret.piirsalu@ttk.ee
  • 671 1726 / +372 52 38 928
  • 316