Õppeosakond

Õppeosakond tegeleb õppekorralduse koordineerimisega kõrgkoolis. Osakonna põhiülesandeks on tagada kvaliteetne ja häireteta toimiv õppetöö.

Õppeosakond võtab vastu õppureid  E – N 10.00 – 12.30, 14.00 – 16.00.

Õppeosakonna kõik kontaktid.

Kes millega tegeleb õppeosakonnas:

Särel Teede - õppetöö spetsialist (õpinõustamine: õendus)

Õppurite deklaratsioonide, õppetulemuste ja protokollidega seonduva korrasoleku tagamine, töötajate ja õppurite sellekohane nõustamine; eksternide ja vabakuulajate nõustamine; lõputööde ja -eksamite koordineerimine; õppetoetuste jmt (nt erivajadusega üliõpilaste stipendium) koordineerimine, töötajate ja õppurite nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes. 

Säreli kontakt

Keidi-Riin Unt - õppetöö spetsialist (õpinõustamine: rakenduskõrgharidus va õendus + kutseõpe)

Õppurite deklaratsioonide, õppetulemuste ja protokollidega seonduva korrasoleku tagamine, töötajate ja õppurite sellekohane nõustamine; eksternide ja vabakuulajate nõustamine; lõputööde ja -eksamite koordineerimine; õppetoetuste jmt (nt erivajadusega üliõpilaste stipendium) koordineerimine, töötajate ja õppurite nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes. 

Keidi kontakt

Miili Tammeveski - õppetöö spetsialist (VÕTA + õpinõustamine: magistriõpe, Farmatseut (inglise keeles),  kutseõppe PRÕM õpperühmad)

Õppurite deklaratsioonide, õppetulemuste ja protokollidega seonduva korrasoleku tagamine, töötajate ja õppurite sellekohane nõustamine; eksternide ja vabakuulajate nõustamine; lõputööde ja -eksamite koordineerimine; õppetoetuste jmt (nt erivajadusega üliõpilaste stipendium) koordineerimine, töötajate ja õppurite nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes. 

Miili kontakt

Gerdu Jaansalu - õppetöö spetsialist (vastuvõtt) 

Õppurite vastuvõtu planeerimine ja korraldamine, töötajate ja kandidaatide nõustamine antud valdkonnaga seotud küsimustes.

Gerdu kontakt

Kaisa Saarmann - praktikaspetsialist (praktika)

Praktika korraldus, lepingute sõlmimine, teatiste saatmine, praktikale registreerimise koordineerimine

Kaisa kontakt

Grete Sõõru – rahvusvaheliste suhete juht

Rahvusvaheliste suhete koordineerimine ning juhtimine.

Grete kontakt

Triin Helimets - Erasmus+ koordinaator

Õppurite nõustamine vahetusõpingute teemal Erasmus+ programmi raames.

Triinu kontakt

Asko Kesk - infosüsteemide administraator (EHIS, Tahvel, SAIS, koduleht)

EHIS, ÕIS(Tahvel), SAIS tugi ja kodulehe haldamine.

Asko kontakt

Heli Raun – haridustehnoloog (Moodle, e-õpe)

Haridustehnoloogia (e-õpe, õpikeskkonnad) tugiteenuste pakkumine töötajatele ja õppuritele; e-õppe vajaduste väljaselgitamine ning uute arengusuundade väljatöötamine ja elluviimine; tugiteenus õppe- ja turundusmaterjalide kujundamisel; õppevideode ja kõrgkooli tutvustavate videode salvestamine ja montaaž; e-õppe alase teavituse, koolituse, sisutootmise ja koostöö korraldamine, koordineerimine ning arendamine; töötajate ja õppurite nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes.

Heli kontakt

Kadri Ausmeel – õppetöö peaspetsialist (dokumendihaldus)

Õppetööalase dokumentatsiooni koostamine ning korrashoid; õppurite üle arvestuse pidamine, lõpudokumentide vormistamine, töötajate ja õppurite nõustamine õppetööalastes küsimustes, õppurite õppeteenuslepingute koostamine ja haldamine.

Kadri kontakt

Kristiina Puura - õppetööjuht (tunniplaan)

Õppetöö planeerimine, tunniplaani koostamine, aineprogrammide haldamine, valik- ja vabaainete koordineerimine.

Kristiina kontakt

Kristiina Pullerits – õppekvaliteedijuht

Nõustamise koordineerimine, tagasiside kogumine, statistika, aruandlus, õppekavade haldamine.

Kristiina kontakt

Eve Epner - rahvusvaheliste suhete projektijuht

Õppejõudude ja töötajate ning õppurite õpiränne Erasmus+ programmi raames

Eve kontakt

Jaana Sepp - õppeosakonna juhataja

Õppeosakonna juhtimine, vaiete lahendamine, õppeprotsesside juhtimine

Jaana kontakt

Õppeosakonna arengukava 2017-2021
Õppeosakonna põhimäärus