Kandideerimisel nõutavad dokumendid

Avalduse ning alljärgnevad dokumendid tuleb esitada elektroonselt läbi Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS).
Kõik puuduolevad dokumendid on võimalik ülesse laadida SAISi ning kõrgkooli kohapeale tulemine ei ole vajalik.


Magistriõppe õppekavale kandideerides esitab kandidaat:

 • Õe või ämmaemanda rakenduskõrghariduse diplom või sellele vastava kvalifikatsiooni olemasolu tõendav dokument (originaal) koos akadeemilise õiendiga.
  • Võõrkeelsete dokumentide korral on nõutav notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlke originaal.
  • Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang kvalifikatsiooni vastavuse kohta on nõutav juurdepääsuks õpingutele kandidaadil, kes on hariduse omandanud välisriigis.
 • Isikutunnistus (ID-kaart) või pass (originaal).
 • Nimemuutmist tõendav dokument kandidaadil, kes on nime muutnud (originaal).
 • Kandidaat, kes on varasemalt hariduse omandanud mõnes muus keeles, peab eesti keeles õpingute alustamiseks esitama tunnistuse eesti keele oskuse kohta vähemalt B2-tasemel (originaal).
 • SAISis vajalik esitada ideekavand arendustööks tervise- ja heaoluvaldkonnas. Vaata ideekavandi juhendit SIIT!

Rakenduskõrgharidusõppe õppekavale kandideerides esitab kandidaat:

 • Keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni olemasolu tõendav dokument koos hinnetelehega (originaal) kandidaadil.
  • Võõrkeelsete dokumentide korral on nõutav notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlke originaal.
  • Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang kvalifikatsiooni vastavuse kohta on nõutav juurdepääsuks õpingutele kandidaadil, kes on hariduse omandanud välisriigis.
 • Isikutunnistus (ID-kaart) või pass (originaal).
 • Nimemuutmist tõendav dokument kandidaadil, kes on nime muutnud (originaal).
 • Eesti keeles hariduse omandamist tõendav dokument (originaal) kandidaadil, kes soovib õpinguid alustada eesti keeles ja kelle kohta SAISis hariduse omandamist tõendavad sissekanded puuduvad (enne 2004. aastat haridustaseme omandanud kandidaadid).
 • Kandidaat, kes on varasemalt hariduse omandanud mõnes muus keeles, peab eesti keeles õpingute alustamiseks esitama tunnistuse eesti keele oskuse kohta vähemalt B2-tasemel (originaal).
  • Suvise vastuvõtu puhul B2-taseme tunnistuse puudumise korral on kandidaat kohustatud läbima eesti keele oskuse hindamise.
  • Talvise vastuvõtu puhul B2-taseme tunnistuse puudumise korral rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele kandideerida võimalik ei ole.
 • Kandidaat, kes soovib õpinguid alustada inglise keeles, peab esitama tunnistuse inglise keele oskuse kohta vähemalt B2-tasemel (originaal).

Kutseõppe õppekavale kandideerides esitab kandidaat:

 • Keskhariduse/põhihariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni olemasolu tõendav dokument (originaal) kandidaadil, kelle kohta SAISis sellekohased sissekanded puuduvad (enne 2004. aastat haridustaseme omandanud kandideerijad).
  • Võõrkeelsete dokumentide korral on nõutav notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlke originaal.
  • Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang kvalifikatsiooni vastavuse kohta on nõutav juurdepääsuks õpingutele kandidaadil, kes on hariduse omandanud välisriigis.
 • Isikutunnistus (ID-kaart) või pass (originaal) kandidaadil, kes esitab dokumente kõrgkoolis kohapeal.
 • Nimemuutmist tõendav dokument kandidaadil, kes on nime muutnud (originaal).
 • Eesti keeles hariduse omandamist tõendav dokument (originaal) kandidaadil, kes soovib õpinguid alustada eesti keeles ja kelle kohta SAISis hariduse omandamist tõendavad sissekanded puuduvad (enne 2004. aastat haridustaseme omandanud kandidaadid).
 • Kandidaat, kes on varasemalt hariduse omandanud mõnes muus keeles, peab eesti keeles õpingute alustamiseks esitama tunnistuse eesti keele oskuse kohta vähemalt B1-tasemel (originaal).
  • B1-taseme tunnistuse puudumise korral on kandidaat kohustatud läbima eesti keele oskuse hindamise.
 • Tõend tööandjalt (erialase töökogemuse tõendamiseks) põhihariduse baasil hooldustöötaja õppekavale kandideerijal.
 • Töökohapõhisesse õppesse kandideerimisel tööandja kirjalik kinnitus praktikabaasi tagamiseks koos töökohapoolse juhendaja andmetega.

 • Eesti keele oskust tõendava dokumendina aktsepteeritakse riiklikult tunnustatud dokumente (SA Innove ja Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse poolt välja antud eesti keele B2-taseme tunnistused ja riigieksami tunnistused, nt "Eesti keel teise keelena / võõrkeelena").
 • Inglise keele oskust tõendava dokumendina aktsepteeritakse Cambridge language test, IELTS language test ja TOEFL language test inglise keele B2-taseme tunnistusi ning Innove Cambridge Assessment English C1 Advanced taseme tunnistusi.
 • Hinnetelehe või diplomi puudumise korral pöörduda lõpetatud haridusasutuse poole vähemalt kaks kuud enne dokumentide vastuvõtmise algust.