Praktika kõrgkoolis

KINNITATUD
Rektori 28.12.2015. a
käskkirjaga nr 1-4/42

Praktika pakkumised ja praktika sooritamine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (mitte tervishoiu erialadel)

Õpilaste/üliõpilaste praktikale võtmise eesmärk on anda võimalus õpitut praktikas rakendada ja saada töötamise kogemus kõrgkoolis.

Praktika sooritamise võimalused kõrgkoolis planeeritakse igaks õppeaastaks ja need võivad muutuda vastavalt kõrgkooli võimalustele.

Praktikat on võimalik sooritada:

 • Tallinna õppehoones, aadressil Kännu 67, Tallinn 13418;
 • Üliõpilaskodus, aadressil Nõmme tee 49, Tallinn 11311;
 • Kohtla-Järve struktuuriüksuses, aadressil Lehe 12, Kohtla-Järve 30621.

Pakume praktika kohti järgmistes valdkondades:

 • haldus;
 • infotehnoloogia;
 • koristusteenus;
 • nõustamine;
 • pedagoogika;
 • personalitöö (kuni detsember 2016);
 • õppetöö korraldamine;
 • raamatukogundus;
 • sekretäritöö;
 • turundus ja kommunikatsioon.

Kui eelnevas loetelus ei leidu teile sobivas valdkonnas praktika koha võimalust, on siiski soovitatav kõrgkoolist teile sobiva valdkonna kohta järele küsida.

Mitte tervishoiu erialade õppurite praktikat Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis koordineerib personalispetsialist.

Praktikat kõrgkoolis ei tasustata.

Õpilase/üliõpilase praktikale võtmine ja praktika juhendaja määramine vormistatakse rektori käskkirjaga.

Õpilasele/üliõpilasele määratakse praktika sooritamise ajaks praktika juhendaja, kellel on eri- või ametialane ettevalmistus või vähemalt aastane praktilise töö kogemus oma valdkonnas. Üldjuhul on praktika juhendajal samaaegselt üks praktikant.

Taotlemise kord

Praktikakohale kandideerimiseks tuleb esitada vähemalt kuus nädalat enne soovitud praktika algusaega alljärgnevad dokumendid:

 • vastavasisuline taotlus rektori nimele;
 • õpilase/üliõpilase õppeasutuse praktika juhend;
 • praktika eesmärgid/ õpiväljundid;
 • praktika sooritamise ajavahemik ja tundide arv;

Taotlusi võtab kõrgkool vastu aastaringselt ning vastuse annab hiljemalt nelja nädala jooksul taotluse saamisest.

Praktika koha taotlemiseks vajalikud dokumendid esitada elektronposti aadressil info@ttk.ee. E-kirja pealkirjaks märkida huvipakkuva praktika valdkond.

Taotluse menetlemine kõrgkoolis

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli personalispetsialist:

 • selgitab saadud dokumentide alusel välja praktika eesmärgi ja sellele esitatud nõuded;
 • selgitab välja praktika sooritamise võimalused kõrgkoolis;
 • kooskõlastab hiljemalt kaks nädalat enne praktika algust juhendajaga praktika tingimused;
 • valmistab ette rektori käskkirja õpilase/üliõpilase praktikale võtmise ja praktika juhendaja määramise kohta ning informeerib sellest õpilast/üliõpilast;
 • edastab praktika juhendajale õppuri praktika dokumendid;
 • tutvustab õpilasele/üliõpilasele praktika esimesel päeval praktika juhendajat ning kõrgkoolis töötajale kehtivaid eeskirju ja kordasid; 
 • haldab kõrgkooli veebilehel informatsiooni praktika sooritamise võimaluste ja tingimuste  ning kõrgkoolis sooritatud praktikate kohta.

Lisainfo:

 • Agnes Pärnamägi

  Agnes Pärnamägi

  Personalispetsialist

  • agnes.parnamagi@ttk.ee
  • 671 1714
  • 118