Eesti Teadusagentuur kutsub osalema üliõpilaste teadustööde konkursil

Eesti Teadusagentuur (ETAG) on avanud kandideerimise 2022. aasta üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile, mille preemiafond on sel aastal 95 677, 79 eurot.

Eesti Teadusagentuur ootab töid loodusteaduste, tehnika ja tehnoloogia, arsti- ja terviseteaduste, põllumajanduse ja veterinaaria, sotsiaalteaduste ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast. Osaleda saab kolmes kategoorias: rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppes, magistriõppes ning doktoriõppes. Kõigis valdkondades antakse igal õppeastmel välja riiklikud preemiad ja eripreemiad. 

Konkursile kandideerimise lõpptähtaeg on 15. september. Teadustöö tuleb esitada eesti keeles, võõrkeelsele tööle tuleb lisada eestikeelne kokkuvõte. Tööde esitamine toimub ETAGi konkursside veebikeskkonnas: https://konkursid.etag.ee. Konkursi tingimustega saab tutvuda ETAGi kodulehel: https://www.etag.ee/uliopilasteadustood.

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss toimub juba 21. korda, seda korraldavad Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo: Signe Toomla, konkursi koordinaator, Signe.Toomla@etag.ee

Foto: ETAG