Kõrgkool kutsub osalema erivajadustega patsiendi käsitlemise koolitusel

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis algab aprillikuu esimesel nädalal uus koolitus, mis õpetab tervishoiutöötajaid toime tulema erivajadustega patsiendiga. Täienduskoolituse maht on 40 akadeemilist tundi ja igale õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse koolituse läbimist tõendav tunnistus.  

Koolituse "Erivajadusega patsiendi käsitlus" eesmärk on anda ülevaade erivajaduse mõistest, liikidest ja erivajadustega patsiendi ning tema pere abistamise eripärast ja patsiendiga suhtlemisest. Samuti korraldatakse kursuse raames õppekäik erivajadustega inimeste päevakeskusesse.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli elukestva õppe keskuse juhataja Siret Piirsalu soovitab koolitusel osaleda eelkõige õdedel ja hooldustöötajatel, aga ka teistel tervishoiutöötajatel, kes oma igapäevatöös erivajadustega patsientidega kokku puutuvad. "Antud täienduskoolitus on olulise tähtusega, sest aitab ühiskonnas pöörata tähelepanu sallivusele, hoolimisele, kannatlikkusele ja empaatiavõimele," ütles Siret Piirsalu.

Koolituse üks läbiviijatest, kõrgkooli õenduse õppetooli õppejõud-õpetaja Eva Näf lisas, et koolitus pakub sügavamaid teadmisi sellest, kuidas mõista ja suhestuda erivajadustega inimestega, kuidas neid toetada, kuidas olla ja käituda nii, et nende erivajadus ei jääks suhtlemise varju - tähelepanuta ega ka liigse tähelepanu alla. "Just see, kuidas viia inimesed kokku ja tagada mõistmine, austus ja selgus, aitab meid edasi. Ikka nii, et erinevatel osapooltel oleks koostööst parem ja rohkem rõõmu. Kõik peab toimuma inimeselt inimesele professionaalsel tasemel," lisas Näf.

Täienduskoolitus “Erivajadusega patsiendi käsitlus” algab 6. aprillil 2018. a. Koolituse maksumus ühele osalejale on 250 eurot.

Lisainfo ja registreerimine: http://ttk.ee/et/kursused või e-postil liis.johanson@ttk.ee