Kiirabiauto simulatsioon

Projekti ASTRA "Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - investeeringu projekt" kohaselt ehitatakse Tallinna õppehoonele juurdeehitus, mille valmimistähtaeg on juba 30. aprill 2018. Lisaks maja ehitusele paigaldati 6. märtsil uue juurdeehituse 2. korrusele ka kiirabi simulatsioon.