Mis toimus ja millised meeleolud valitsesid terviseteaduse õppekava kordushindamisel? Loe täpsemalt siit!

Pilt: hetk välishindajate intervjuust juhtidega. 

30. mail külastas virtuaalselt kõrgkooli terviseteaduse õppekava rahvusvahelised välishindajad Rjuud Heijnen (Hollandi), Kristel Jakobson (Eesti), Kristina Mikkonen (Soome) ja Triinu Rõigas (Eesti). Hindajad vestlesid terve päev erinevate huvigruppidega Zoomi vahendusel. Oma arvamust said avaldada valitud esindajad juhatuse, tudengite, vilistlaste, tööandjate, õppejõude ja õppekava arendajate seast. Meeleolu oli sõbralik ja toetav ent samas ka elevil nagu eksamil ikka. Avatud oli ka kõrgkooli oma virtuaalne green room ehk jututuba osalejatele, kus saime üksteisele toeks olla ja esmamuljeid vahetada.

Tuginedes välishindajate ja intervjueeritavate vahetule tagasisidele, leidis tunnustamist õppekava panus eriõenduse arendamisse Eestis. Magistrite arendusprojektide praktiline väärtus tervishoiu probleemide tõenduspõhisel lahendamisel läbis positiivse noodina kõiki intervjuusid päeva jooksul. Lisaks tunnustati toetavat ja sõbralikku õhkkonda nii ühel kui teisel pool arvutiekraani. Küsitlemisel oli erilise luubi all teadustöö metoodika, eriõenduse pädevuste ja multidistsiplinaarse koostöö õpetamine ning magistriõppe praktika. Tagasisidena soovitasid hindajad teooriat rohkem praktilise õppega integreerida. Tulevikusuuna suhtes olid nii hindajad kui hinnatavad üksmeelel: tasemel magistriõppe valikuvõimaluste laiendamine nii rahvaste kui ka erialade üleselt.

Õppekava juht Kristi Rannus ja õppetooli juhataja Kristi Puusepp tänavad kõiki, kes õppekavasse on panustanud. Läbitud hindamisprotsess andis meile kinnitust kollegiaalsest asjatundlikkusest ja töörõõmust õppekaval. Ühtlasi kinkis see meile aega enesereflektsiooniks ja tunda uhkust tehtud töö üle – tänaseks on meil 83 terviseteaduse magistrist vilistlast, kes kõik on hinnatud eestvedajad ja arendajad oma töökohal. Ka magistrandid ning vilistlased olid tänulikud, et neid hindamisprotsessi kaasati. Tsitaat ühe magistrandi tänukirjast: „Väga väärtuslik ja positiivne kogemus. Kindlasti avardas see silmaringi ja aitas mõista õppekava sisu ja ilmselgelt tohutut tööd selle taga. Omakorda selgines tänase kogemusega iseenda sees midagi, mis paneb uhkust tundma, et olen Tervishoiu Kõrgkooli magistrant."

Esialgseid hindamistulemusi ootame aprilli lõpuks.