Oluline info uuel õppeaastal kõrgkoolihoonesse sisenemise kohta

Kuna viiruse covid-19 leviku oht riigis ei ole veel kadunud, on kõrgkool võtnud viiruse leviku piiramiseks kasutusele ennetavad meetmed, millest üks puudutab kõrgkooli õppehoonetesse sisenemist Tallinna ja Kohtla-Järve õppehoonetes. 

Kõrgkooli õppehoonete uksed on suletud ja õppurid saavad siseneda ligipääsukaardiga,
millega registreeritakse õppuri kõrgkoolihoones viibimine päeva täpsusega. Enda majja sisenemise registreerimine on vajalik, et tuvastada nakkusohu ajal kõik hoones viibinud isikud ja neid informeerida võimaliku kontakti eest. Registreerumisel kogutud andmeid ei kasutata mis tahes muudel juhtudel ja eesmärkidel ning ei avalikustata kolmandatele
isikutele. 

TALLINNA ÕPPEHOONE:
Esmaseks hoonesse pääsemiseks tuleb helistada välisukse kõrval olevat kella. 
Esmakursuslased saavad oma läbipääsu kaardid esimesel koolipäeval infotunni/sissejuhatus õppimisse ajal.
Ülejäänud õppurid (kellel senini ühtegi läbipääsukaarti ei ole), saavad endale vastavad kaardid jooksvalt valvelauast administraatori käest siis, kui tullakse kõrgkoolihoonesse kohapealsele õppetööle. 
Nendele õppuritele, kellel on juba ligipääsukaardid garderoobide tarvis olemas, on peauksest sisenemise õigused juba lisatud. 

Juhul, kui õppur ei sisene majja enda kaardiga välisust avades (nt kui majja siseneb mitu inimest korraga), on tal võimalik enda majas viibimine registreerida kahes distants-kaardilugeris: raamatukogu ukse kõrval seinal või garderoobi sisenemisel ukse kõrval seinal. 

KOHTLA-JÄRVE ÕPPEHOONE: 
Esmaseks hoonesse pääsemiseks tuleb helistada välisukse kõrval olevat kella. 
Esmakursuslased saavad oma õppehoonesse sisenemise läbipääsu kaardi infotunnis.
Ülejäänud õppurid saavad oma kaardid esimes kontakttunnis, mis toimub kõrgkoolihoones kohapeal.