Pakume tööd

Tule tööle Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli! Tutvu aktiivsete tööpakkumistega CV Keskuses

KUTSEÕPPE ÕPETAJA-ÕPPEKAVADE KOORDINAATOR

Ametikoha põhieesmärk on kutseõppe tervise ja heaolu valdkonna õppekavarühmade koordineerimine ja õpetamine ning arendustegevusse panustamine. 

Peamised tööülesanded tervise ja heaolu valdkonnas:  

 • õpetamine kutseõppe õppekavadel (õppekavarühmad: lastehoid ja teenused noortele; sotsiaaltöö ja nõustamine; meditsiinidiagnostika ja ravitehnoloogia; eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine) ja vastavate õppematerjalide koostamine; 
 • õppijate ja praktikajuhendajate koostöö korraldamine ja juhendamine õppekorralduslikes küsimustes;
 • valdkondlike rahvusvaheliste projektide juhtimine ja/või neis osalemine;
 • õpilaste kaasamine ja nende juhendamine avalikkusele suunatud tegevuste läbiviimisel;
 • õppekavade arendamine. 

Ootused kandidaadile:

 • kõrgharidus; 
 • õpetamise kogemus, kasuks tuleb kutseõppe kutse omamine või valmisolek kutse taotlemiseks;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel (vastavalt keeleseaduse nõuetele); 
 • tööalane inglise keele oskus; 
 • info- ja kommunikatsioonivahendite, multimeedia seadmete tööks vajalike  programmide kasutamise oskus.  

Kõrgkool pakub:  

 • arenemis- ja õppimisvõimalusi;
 • kaasaegset töökeskkonda; 
 • sisseelamisel tuge ja mentorit; 
 • kaugtöövõimalust; 
 • põhipuhkust 56 kalendripäeva.

Lisainfo:

Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
- avaldus;
- CV;
- kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
- kui haridus on omandatud välisriigis või NSV Liidu territooriumil, peab kandidaat esitama ENIC/NARIC´u hinnangu tema kvalifikatsiooni vastavuse kohta;
- kutseõppe õpetaja kandidaat esitab kutseõpetaja tunnistuse selle olemasolul.
e-postile personal@ttk.ee märgusõnaga “Kutseõppe õpetaja” või kandideeri läbi CV Keskuse.

Konkursist saavad osa võtta isikud, kes vastavad esitatud tingimustele ja kelle kandideerimiseks vajalikud dokumendid laekuvad konkursiteates märgitud esitamistähtajaks.

 

Tööpakkumisi puudutavate üldiste küsimuste korral:

 • Agnes Pärnamägi

  Agnes Pärnamägi

  Personalispetsialist

  • agnes.parnamagi@ttk.ee
  • 671 1714
  • 118