Tallinna Tervishoiu Kõrgkool andis välja õenduseriala teadus- ja õppemetoodiliste artiklite kogumiku “Eesti õendus ajas ja muutumises”

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool tähistas oma 80. sünnipäeva. Juubeli raames anti välja teadus- ja õppemetoodiliste artiklite kogumik „Eesti õendus ajas ja muutumises“. 

 

Juubelikogumikuga on maha pandud oluline maamärk Eesti õenduse hetkeseisu ja arenguloo publitseerimisel rahvuskeeles, tõdes Tallinna Ülikooli sotsiaaltervise professor Merike Sisask raamatu retsensioonis.  

 

Artiklite sisu algab õenduse aluste filosoofilisest lahtimõtestamisest ja liigub läbi Eesti õenduse kujunemisloo käsitlemise kuni tänapäevaste õenduse valdkonna teadus-arendusprojektide tulemuste tutvustamiseni välja.  

 

Olulisemate spetsiifiliste teemadena kerkivad artiklitest esile näiteks õenduse ajalugu, õdede professionaalne areng, õe elukutse maine ühiskonnas, õdede puuduse leevendamiseks ette võetud ja plaanitavad meetmed ning palju muud huvitavat ja äärmiselt kasulikku.  

 

Kogumikku koondatud artiklite näol on tegemist põhjaliku õendusteaduse ja -praktika käsitlusega, mistõttu on see kindlasti ka väärtuslik allikas õdede koolituste läbiviimisel.

 

Kogumikku saab lugeda SIIT.