Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe erialad läbisid edukalt kutseõppe õppekavarühmade kvaliteedihindamise

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe erialad läbisid edukalt kutseõppe õppekavarühmade kvaliteedihindamise ning Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutsehariduse
hindamisnõukogu otsustas viia läbi järgmine õppekavarühma kvaliteedi hindamise Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 6 aasta pärast. 

Hindamiskomisjon tõi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tugevustena välja:

  • Õppekavade kooskõla tööturuvajadustega
  • Tähendusliku osa teooria ja praktika vahel
  • Meie kaasaegne infrastruktuur (sh simulatsioonikeskus) annab õppekava rakendamisel palju lisaväärtust ja toetab õppeprotsessi kõikidel õppekavadel
  • Pakume järjepidevat tuge nii õpetajatele kui õppijatele kõikides õppekohtades
  • Enamikel meie õppekavadel pakume ka töökohapõhist õppevormi, mis  lähtub sihtgrupi vajadustest ja toetab õppijat õpiväljundite saavutamisel
  • Meie õppekavadel on praktika hästi korraldatud, sisukas ja tulemuslik. 

Õnnitleme kõiki asjaosalisi eduka hindamise puhul!