Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rahvusvaheline konverents tõi kokku ligi 300 teadlast 11 riigist

28.-30.10 toimus Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 80. aastapäevale pühendatud rahvusvaheline konverents Public Health & Healthcare in the Move” – Opportunities and Challenges in Research, Practice and Policy. Globaalne rahvatervise olukord on saanud täiendavaid väljakutseid COVID-19 levikuga, mis tõstatas väljakutseid konverentsi läbiviimisel. Kokku osales konverentsil ligi 300 inimest. Teadlasi tuli kokku Prantsusmaalt, Lätist, Leedust, Saksamaalt, Inglismaalt, Soomest, Rootsist, Itaaliast, Albaaniast, Indiast ja Belgiast.  

Konverents algas üliõpilaskonverentsiga, mille peaesineja oli kõrgkooli perele hästi tuntud professor Dickon Weir-Hughes Oxfordi ülikoolist. 

Üliõpilas konverentsi lõpus anti välja parima posteri ja parima suulise ettekande auhinnad. Parima posteri autor oli Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda õppekava üliõpilane Isabel Paul posteriga „The Use of simulation in professional learning based on examples of nursing education in Tallinn Health Care College“. 

Üliõpilaskonverentsi parima ettekande tiitli said kahe ettekande autorid: 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse õppekava üliõpilased Karina Lõbus ja Silver Muld ettekandega „The Experiences and Needs of Fathers’ of Children With Cancer in Coping With the Child's Disease“ ning Erda Tozaj "Ismail Qemali" University Vlorë, tervise teaduskonnast (Albaania), ettekandega „Respecting patients dignity during nursing care in Vlora Regional Hospital“. 

Konverentsi teine päev algas rektori Ülle Ernits ja sotsiaalministri Tanel Kiik tervitusega, millele järgnesid peaesinejate, professor Michael Traynor, professor Jane Salvage ja professor Karl A. Stroetmanni esitlused. Juttu tuli ämmaemandate muutunud kuvandist kujutavas kunstis, õdede staatusest ühiskonnas ja patsiendi turvalisusest.  

Kolmanda päeva peaesineja oli mõttekoda Praxis juhatuse esimees Tarmo Jüristo, kes keskendus tervisele, kui avalikule hüvele riskiaegadel.  

Konverents viidi läbi täielikult veebikeskkonnas, kus toimusid arutlused paralleelsetes sessioonides, millele lisandus aktiivne diskussioon veebiplatvormi vestlusruumis. 

Rektor Ülle Ernits rõhutab, et eriti praegu vajavad riigid üksteise abi ja nõu. “Rahvusvahelisel tasemel teadmiste jagamine ja analüüsimine aitab kaasa valdkonna arengule. Seda eriti praegu valitsevas olukorras, kus ilma riikidevahelise koostööta on äärmiselt raske toime tulla. Kõrgkooli korraldatud rahvusvaheline konverents pakkus kahtlemata vajalikku ja uut informatsiooni igale osalejale. Ühtlasi näitab ligi 300 huvilise osalemine, et Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötajad ja üliõpilased on maailmatasemel ning nende seisukohti hinnatakse isegi kaugemates riikides. Olen äärmiselt tänulik eranditult kõigile esinejatele. Teie ettekanded pakuvad mõtteainet veel nädalatekski. Eraldi tänud korraldajatele!”